Par Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēta Natālija Rivža

02.03.2016.

Preiļu novada domes deputāti kārtējā sēdē par Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēja Natāliju Rivžu. Amata pienākumus Natālija Rivža varēs sākt pildīt tad, kad būs ieguvusi apliecību par noteiktā mācību programmas satura apgūšanu, ko paredz ministru kabineta noteikumi. Pašvaldība nolēma apmaksāt Natālijai Rivžai Latvijas Pašvaldību mācību centra organizēto profesionālās pilnveides izglītības programmas “Bāriņtiesas vadība un organizācija” apgūšanu 675 eiro apmērā.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu bāriņtiesas priekšsēdētāju attiecīgās pašvaldības dome ievēl uz pieciem gadiem. Februāra sākumā, pamatojoties uz Preiļu novada bāriņtiesas līdzšinējās priekšsēdētājas Andas Mihailovas iesniegumu, viņa tika atbrīvota no ieņemamā amata pēc pašas vēlēšanās. Izsludinātā konkursa rezultātā uz vakanto Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu bija pieteikušies četri pretendenti. Izvērtējot visus pieteikumus, Natālijas Rivžas kandidatūra tika atzīta par piemērotāko.

Natālija Rivža Daugavpils Universitātē ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā, pagājušajā gadā Rīgas Stradiņa Universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija.

Līdz šim Natālija Rivža ir strādājusi par izglītības psiholoģi, skolu psiholoģi, bijusi psiholoģe Preiļu novada sociālajā dienestā un Riebiņu novada domē. Šobrīd darbojas kā lektore profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrā, vada Riebiņu novada medicīniski – pedagoģisko komisiju. Papildus zināšanas atbilstoši darba specifikai tiek nepārtraukti apgūtas, apmeklējot kursus.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2016.