No 7. – 11. martam LIKTA sadarbībā ar VARAM rīko 7. E-prasmju nedēļu Latvijā

07.03.2016.

Te jūs atradīsies visu informāciju par e-prasmju nedēļas pasākumiem! Lūdzam reģistrēties e-prasmju dalībnieku skaitītājā!

E-prasmju nedēļa 2016

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2016. gadā no 7. līdz 11. martam rīko 7. E-prasmju nedēļu Latvijā (Get online week). E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2016 un European Get Online week 2016 ietvaros.

E-prasmju nedēļas 2016 ziņu izlaidums Nr. 1  
E-prasmju nedēļas 2016 ziņu izlaidums Nr. 2  
E-prasmju nedēļas 2016 ziņu izlaidums Nr. 3  

E-prasmju nedēļas tiešraides 

E-prasmju nedēļas pasākumi Preiļu novadā 

E-prasmju nedēļas fokusā – drošība digitālajā vidē (PDF) – 7. martā E-prasmju nedēļas 2016 atklāšana: 12:00 – 13:45; Ekspertu diskusija par digitālo drošību: 14:15 – 16:15  Tiešraidei varēs sekot līdzi internetā.

8. martā interneta tiešraide: Nozīmīgākās digitālās prasmes veiksmīgai tirgus iekarošanai: 12:30–14:30, 15:00-17:00 

10. martā NVO namā norisināsies pasākums „Mediju un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai – no koncepta līdz praksei”, (Laimdotas iela 42, Rīga). Pieteikšanās līdz šī gada 7. martam, rakstot uz e-pastu programmas@unesco.lv vai zvanot uz 67325109.

10. un 11. martā seminārs – tiešraide „E-iespējas pašvaldībās”  (piedāvājam iespēju PIRMS, SEMINĀRA LAIKĀ VAI PĒC SEMINĀRA iesūtīt Jūs interesējošos JAUTĀJUMUS par semināra tēmu uz e-pasta adresi: eprasmes@varam.gov.lv, lai varam Jums atbildēt elektroniski vai arī uz aktuālajiem jautājumiem – semināra laikā!)
10:30 Atklāšana/ievadvārdi
10:40-11:10 ES fondu sniegtās iespējas e-pārvaldes attīstībai Gatis Ozols VARAM Publisko pakalpojumu departaments
11:10-12:10 Drošs elektroniskais paraksts (eParaksts) Kārlis Siliņš VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
12:40-13:10 Praktisks stāsts par e-paraksta ieviešanu iestādē BIOR
13:10-14:40 Realitāte virtuālajā vidē Egils Stūrmanis, Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
14:40-15:00 Būvniecības informācijas sistēma (BIS) Andriāns Jankovskis Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmas projekta nodaļa 

=====================================

Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2016 galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā. Kampaņu koordinē EK Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts (DG GROWTH) sadarbībā ar Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorātu (DG CONNECT).

2016. gada E-prasmju nedēļa paredz 2 galvenās  tēmas:

  • IKT prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai
  • IKT drošība un datu aizsardzība 

E-prasmju nedēļas 2016 tematiskās dienas:

  • Pirmdiena, 7. marts – Digitālās drošības diena;
  • Otrdiena, 8. marts – Digitālās prasmes uzņēmējiem;
  • Trešdiena, 9. marts – Digitālās prasmes jauniešiem;
  • Ceturtdiena, 10. marts – Digitālās prasmes un rīki izglītībai;
  • Piektdiena, 11. marts – Digitālās prasmes ePakalpojumiem.

Preiļu novadā E–prasmju nedēļas aktivitātes koordinē Preiļu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Preiļu novada IT centru, biedrību „Preiļu NVO centrs”, Preiļu novada uzņēmējdarbības centru, Izglītības pārbaldi un Preiļu Jauniešu centru. 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.