11. martā Latgales plānošanas reģions aicina Latgales nevalstiskās organizācijas parakstīt sadarbību memorandu

11.03.2016.

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Reģ. Nr.90002181025 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel/Fax:+371 64624300

e-pasts: pasts@latgale.lv www.latgale.lv

Paziņojums presei

Latgales plānošanas reģions aicina Latgales nevalstiskās organizācijas parakstīt sadarbību memorandu 

27.februārī, atzīmējot Vispasaules NVO dienu, kas veltīta visām nevalstiskajām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un augsti vērtējot pilsoniskās sabiedrības nozīmi Latgales ilgtspējīgā attīstībā, kā arī reģiona un nevalstisko organizāciju sadarbības ietekmi uz pieņemto lēmumu kvalitāti, Latgales plānošanas reģions (LPR) š.g. 11.martā aicina reģiona nevalstiskās organizācijas parakstīt sadarbības memorandu.

 Memoranda parakstīšana notiks 11.martā Daugavpils novada Kultūras centrā (Dobeles iela 30, Daugavpils) no plkst.: 10:30 – 11:00 Dienvidlatgales NVO atbalsta centra rīkotās nacionālās konferences “Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas izvērtēšana” ietvaros.

 Parakstot dokumentu, puses apņemas sadarboties vairāku pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas uzdevumu izpildē, piemēram, palielināt Latgales reģionā to cilvēku īpatsvaru, kas neformāli un formāli sadarbojas savu un sabiedrības mērķu labā, tādējādi veicinot uzticību starp dažādu sektoru, sociālo grupu un teritoriju iedzīvotājiem Latgales reģionā. Tāpat arī apņemas paaugstināt iedzīvotāju, neformālo grupu un nevalstisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldību, valsts un Eiropas Savienības līmenī, kā arī attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai.

 Interesentiem ar pilnu dokumenta saturu iespējams iepazīties Latgales plānošanas reģiona un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” interneta vietnēs: www.latgale.lv un www.nvoc.lv.

Latgales NVO pārstāvjus, kas vēlas parakstīt memorandu, aicinām līdz 7.martam sazināties ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinatoru Oskaru Zuģicki, iesūtot pieteikumu pa e-pastu: oskars@nvoc.lv. Tajā jānorāda: parakstītāja vārds, uzvārds, NVO nosaukums, pašvaldība, kontaktinformācija (tālr.nr., e-pasts, mājaslapas adrese).

Pēc memoranda parakstīšanas žurnālistiem būs iespēja iesaistītajām pusēm uzdot jautājumus.

Informāciju sagatavoja:
Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists

Oskars Zuģickis

Tālr: 65423801

e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 11.03.2016.