Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) un saimnieciskās darbības veicēju (SDV) projektu līdzfinansēšanai

01.03.2016.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā.

Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz:

  • nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu,
  • tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm,
  • esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu,
  • līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
  • infrastruktūras uzlabošanu.

Konkursa kopējais budžets 2016. gadā ir 20 000 EUR.

Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 29. aprīlim plkst. 16.00

Ja finansējums netiks apgūts pirmajā kārtā, tiks sludināta otrā kārta.

Projekta konkursa nolikums (PDF) 

Projekta pieteikuma veidlapa (DOC) 

Projekta atskaites veidlapa (DOC) 

 

Konkurss tiek rīkots kopš 2011. gada, kā rezultātā Preiļu novadā īstenoti 19 projekti par kopējo summu 61 953 EUR, no kuras 25 825 EUR ir Preiļu novada domes līdzfinansējums.

Sīkāka informācija pa tālruni +371 26636243 vai Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā), Preiļos pie uzņēmējdarbības konsultantes Inetas Liepnieces

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.