XV Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras” – noslēdzies! Laureātu vidū Preiļu novada bērni!

29.02.2016.

Noslēdzies XV Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras”, ko tradicionāli organizē Jūrmalas Mākslas skola sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi.   Konkurss ir guvis popularitāti un lielu starptautisko atzinību bērnu un jauniešu vidū. Tajā piedalās dažādu valstu un nacionalitāšu pārstāvji, kuru darbos spilgti izpaužas nacionālā domāšana, krāsu izjūta un dzīves uztvere.

Konkursa tēma ik gadu ir saistīta ar jūru. Šī gada tēma bija “Stāsts jūras akmenī” –Aiziet līdz jūrai un ievilkt dziļu elpu svaiga jūras gaisa. Akmens atklāj savu tālo ceļojumu senajā pasaulē un plašajos jūras ūdeņos. Akmeņi – mazi un krāsaini, lieli kā skulptūras, melni, lavas veidoti…. Jūras krasti ir tik dažādi.

Konkursam tika iesniegti 2709 darbi no 27 valstīm, tai skaitā no Latvijas 1973 darbi no 243 organizācijām. No citām valstīm – 736 darbi no 79 organizācijām.

Konkursā piešķirtas 18 pirmās, 29 otrās, 45 trešās vietas un 184 atzinības (labākos darbus var skatīt  www.jurmala.makslaskola.lv).

Ar labiem panākumiem konkursā piedalījās arī Preiļu novada jaunie mākslinieki. 2.vieta (sudraba medaļa kategorijā – gleznošana, 8 – 11 gadi) – Preiļu novada bērnu un jauniešu centra zīmēšanas pulciņa audzēknei Ancei Paulai Onužānei, 2.vieta (sudraba medaļa kategorijā – gleznošana, 12 – 15 gadi) – Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēknei Ilzei Borbalei, atzinība (kategorijā – gleznošana, 12 – 15 gadi) – Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēknei Viktorijai Gžibovskai. Jauno mākslinieku skolotājs ir Kazimirs Anspaks.

Uzvarētāju apbalvošana notiks 2016.gada 11.martā plkst. 13.00 Līvu Akvaparkā, kur darbi tiks izlikti apskatei.

Uzziņai: Starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” piedalās dažādu valstu un nacionalitāšu pārstāvji. Šogad konkursā piedalījās bērni un jaunieši no Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Ķīnas, Horvātijas, Igaunijas, Honkongas, Ungārijas, Indijas, Indonēzijas, Irānas, Kazahstānas, Lietuvas, Moldovas, Filipīnām, Polijas, Rumānijas, Krievijas, Serbijas, Singapūras, Slovēnijas, Spānijas, Šrilankas, Taizemes, Turcijas, Ukrainas un Latvijas.

 
Aija Caune

Preiļu novada

bērnu un jauniešu centra direktore

Pēdējās izmaiņas: 29.02.2016.