Preiļu novada pašvaldība iegādāsies SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļas

02.03.2016.

Preiļu novada domes deputāti sēdē skatīja jautājumu par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu iegādi un lēma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz Līvānu novada domei piederošajām kapitāla daļām, kuras Līvānu pašvaldība pārdod.

Jautājums iepriekš bija skatīts domes Finanšu komitejā un, izdiskutējot jautājumu vēlreiz domes sēdē, Preiļu novada pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām SIA “Preiļu slimnīca”  196 832  kapitāla daļām par izsoles sākumcenu 79 927 eiro. Vienas kapitāla daļas pārdošanas cena – 0,4061 eiro.

Preiļu novada domei ir pirmpirkuma tiesības uz Līvānu pašvaldības pārdodamajām kapitālsabiedrības daļām, jo Preiļu pašvaldība ir  SIA “Preiļu slimnīca” dalībnieks, kuram pieder 494 005  kapitāla daļas jeb 57,73%.

Šī gada 28. janvārī Līvānu novada dome pieņēma lēmumu, ar ko apstiprināja SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanas noteikumus, saskaņā ar kuriem tā likumdošanā paredzētajā kārtībā varēja pārdot 196 832 jeb 23,00329 % tai piederošo kapitāla daļu.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2016.