Jaunākais “Latvijas e-indeksa” mērījums Preiļu novadu ierindojis 6. vietā lielo novadu grupā

29.02.2016.

Saņemta informācija par publiskās pārvaldes digitālo attīstību valstī, kas tiek atspoguļota kā e-indekss pašvaldībās un valsts iestādēs. Pētījumā piedalījušās visas 119 Latvijas pašvaldības. Tā kā dažādām pašvaldībām ir atšķirīgi resursi e-vides pilnveidošanai, Latvijas pašvaldību e-indeksa pašvaldību topi tiek veidoti trīs grupās: republikas nozīmes pilsētas, lielie novadi ar iedzīvotāju skaitu virs 7000 un  mazie novadi.

Preiļu novads starp lielajiem novadiem ir ierindojies 6. vietā un iekļuvis šī gada top 10 lielo novadu grupā. Pirmajās piecās vietās ierindojušies Kuldīgas, Siguldas, Cēsu, Dobeles un Rēzeknes novadi. Pagājušajā gadā pēc e-indeksa mērījumiem Preiļu novads bija ieņēmis 21. vietu lielo novadu grupā.

Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījums iegūts, apkopojot informāciju par pašvaldību e-vides infrastruktūru, interneta resursu popularitāti, e-pārvaldes pakalpojumiem un līmeni, informācijas sistēmu un datu drošību, kā arī netiešus indikatorus par cilvēku prasmēm katrā no pašvaldībām.

Informācija e-indeksa izveidei pamatā gūta, veicot pašvaldību anketēšanu un datus papildinot ar Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīcībā esošo faktoloģisko informāciju, kā arī Lattelecom sociālās atbildības iniciatīvas ar mērķi apmācīt datorprasmēs seniorus no 50 gadu vecuma “Pieslēdzies, Latvija!” kursu absolventu skaitu katrā pašvaldībā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards norāda, ka nākotnes publiskā pārvalde ir elektroniska pārvalde un jaunās tehnoloģijas slēpj lielu potenciālu – rada iespēju piekļūt praktiski neierobežotam resursam, digitālās tehnoloģijas spēj izmainīt ikvienu valsts un pašvaldību procesu. Tomēr līdzi nāk izaicinājums – publiskās pārvaldes domāšanas veida un biznesa procesu maiņa, lai spētu piedāvāt lietotājam draudzīgākus un pieejamākus publiskos pakalpojumus.

Attīstot e-pakalpojumus tiek veicināta efektīva, atklāta, iekļaujoša un demokrātiska valsts pārvaldes, kā arī informācijas sabiedrības attīstība. Tādējādi tiek sekmēta valsts reģionu attīstība un integrācija, samazināts administratīvais slogs iedzīvotājiem, komersantiem, kā arī pieaug iespējas iedzīvotājiem piedalīties valsts pārvaldes darbā un iekļauties citos sabiedrības dzīves procesos. Šobrīd Latvija ir valsts ar vienu no ātrākajiem interneta pieslēgumiem pasaulē un vienu no izmaksu ziņā pieejamākajiem interneta pieslēgumiem Eiropā.

Vairāk par “Latvijas e-indeksa” rezultātiem var uzzināt šeit: http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 29.02.2016.