Mācības bioloģiskajā lauksaimniecībā

25.02.2016.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam ietver pasākuma “Bioloģiskā lauksaimniecība” aktivitāti “Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm” (BLA1).

 BLA1 ir paredzēta tiem lauksaimniekiem, kuriem līdz šim nav pieredzes bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas sistēmā un kuri 2015. gadā uzņēmās saistības LAD.

BLA1 aktivitātē lauksaimniekiem ne vēlāk kā otrajā saistību gadā ir jāiegūst pamatiemaņas  bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā, apmeklējot apmācību kursus par “Bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm” (kopā 160 st.) un iegūstot sertifikātu, lai varētu turpināt saistības BLA2 kā bioloģiskie lauksaimnieki.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu konsultāciju birojs aicina līdz 4. martam pieteikties mācībām lauksaimniekus, kuri ir uzsākuši darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā.  Pieteikšnās: Inese Magdalenoka- tel. 25907315; 26329462. Mācības notiks no 8. marta līdz 3. maijam.

  Bioloģisko mācību ietvaros kursanti apgūs sekojošas tēmas: ilgtspējīgas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmas; bioloģiskās lauksaimniecības likumdošana un valsts atbalsta politika bioloģiskajā lauksaimniecībā; metodes augkopībā un lopkopībā; augsnes apstrāde un augu aizsardzība; pamatzināšanas grāmatvedībā, mārketingā un ražošanas plāna izstrādē.

  Mācību ilgums – 160 stundas. Lekciju nodarbības, praktiskās mācības un nobeiguma darba izstrādi vadīs LLKC  Preiļu KB speciālisti. Kursanti iegūs praktiskās zināšanas mūsu novadu bioloģiskajās saimniecībās, kā arī  daudz laika  veltīs patstāvīgajam darbam, izstrādājot savas saimniecības attīstības ražošanas plānu. Kursu nobeigumā būs izstrādātā darba – ražošanas plāna aizstāvēšana, saņemot apliecību par nepieciešamo zināšanu ieguvi bioloģiskās saimniekošanas jomā.

  Teorētiskās mācības norisināsies Preiļos, Daugavpils ielā 59, ( PVD 2. stāva zālē), praktiskās zināšanas – novadu saimniecībās.

Pēdējās izmaiņas: 25.02.2016.