Kopīgi atjaunosim Preiļu pili līdz Latvijas simtgadei !

25.02.2016.

Kopīgi atjaunosim Preiļu pili līdz Latvijas simtgadei !

 

Preiļu novads ir bagāts ar kultūrvēsturiskajām vērtībām, un Preiļu vēstures mantojuma lielākais lepnums ir Preiļu muižas komplekss ar skaisto parku un pili – izcilo  Latgales 19. gadsimta historisma laika muižu arhitektūras paraugu. Jau 1382. gada hronikās Preiļi minēti kā Borhu dzimtas īpašums.

Preiļu pils celtniecība bija ievērojams notikums tālaika Latgales kultūras dzīvē, un tagad Preiļu pils kopā ar parka apbūvi ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 

Ziņas par to, kāda šī arhitektūras pērle izskatījās agrāk, aizkustina vietējo iedzīvotāju un ciemiņu sirdis. Mēs esam pārliecināti, ka tā priecēs mūs arī tuvākajā nākotnē.  Lai Preiļu pils no jauna dižotos starp simtgadīgā parka kokiem, celtnes renovāciju atlikt nedrīkstēja. Pašvaldība ir lēmusi par pils atjaunošanas darbu uzsākšanu, un ir paņemts kredīts 492 853 eiro apmērā. Plānots piesaistīt finansējumu arī no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta ar specifisko atbalsta mērķi, kas paredz saglabāt un aizsargāt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus.

Aicinām Jūs, darbīgos un aktīvos cilvēkus, iesaistīties Preiļu pils atjaunošanā, lai, sagaidot mūsu valsts simtgadi, mēs atkal priecātos par  neogotikas pērli, ko savulaik radīja grāfu Borhu dzimtas pārstāvji. Kopīgiem spēkiem mums izdosies atjaunot Preiļu pili kā autentisku kultūrvēsturisko mantojumu.

Preiļu pils pēc tās atjaunošanās darbosies kā tūrisma objekts, kurā tiks radīti jauni tūrisma produkti. Vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem būs iespēja sajust, sadzirdēt, izgaršot grāfu Borhu laika  noskaņu.

Preiļu novada dome un nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” aicina ikvienu, kuram ir dārgs mūsu novada kultūrvēsturiskais mantojums un tā saglabāšana, ar ziedojumiem atbalstīt Preiļu pils atjaunošanu. Ziedot iespējams, ieskaitot naudu nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds” ar norādi – Ziedojums Preiļu pils atjaunošanai.

 

Rekvizīti:

Viduslatgales pārnovadu fonds

Tirgus laukums 1, Preiļi, LV 5301

Reģ.Nr. 40008210954

Banka: AS SEB banka

Konta Nr.LV35UNLA0050021079970

Banka: AS Citadeles banka

Konta Nr. LV17PARX0016753060001 

Pēdējās izmaiņas: 25.02.2016.