8. martā EAPN-Latvia aicina sievietes piedalīties Starptautiskās sieviešu dienas diskusijā

08.03.2016.

INFORMĀCIJA NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM UN PAŠVALDĪBĀM

EAPN-Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls) laipni aicina Tavas
organizācijas pārstāves (-jus) piedalīties Starptautiskās sieviešu
dienas diskusijā, kas notiks š.g. 8. martā Eiropas Savienības mājā,
Kamīna zālē 2.stāvā, sākums plkst. 11.00.

Diskusijas tēma: Saruna ar un par sievietēm Eiropas pārmaiņu laikmetā:
likuma aizsardzība, vieta sabiedrībā, personiskā brīvība.

Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu kā
ikgadējās Starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšana un saistībā ar to
diskusija par
(I) ES jaunākajām nostādnēm dzimumu līdztiesības jautājumos, par Latvijā
pastāvošo likumdošanu un praksi dzimumu līdztiesības ievērošanā, par
Labklājības ministrijas sagatavoto informāciju Koncepcijai dzimumu
līdztiesības īstenošanai, par EP Konvenciju par vardarbības pret
sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu u.c.,
(II) sieviešu lomu un vietu Latvijas un Eiropas sabiedriskajā dzīvē:
lēmumu pieņemšanas institūcijās, nabadzības novēršanas tīklos, jaunatnes
un senioru organizācijās u.c.,
(III) Latvijas sieviešu nostāju personiskās brīvības saglabāšanā Latvijā
un Eiropā: pret fizisko un psiholoģisko vardarbību, pret finansiālo un
materiālo ierobežošanu, pret izteikšanās brīvību, pret apģērba,
ceļošanas u.c. aizliegšanu.

Pasākuma noslēgumā paredzēta rezolūcijas pieņemšana.

Programmā (projektā): 4-6 referāti, Saeimas deputātu, Labklājības
ministrijas speciālistu, pašvaldību pārstāvju, izglītības iestāžu un NVO
vadītāju piedalīšanās diskusijā, dalībnieču diskusija, rezolūcijas
pieņemšana, kafijas gads.

Interesentus pieteikties līdz š.g. 1. martam uz e-pastu lelde.calite@inbox.lv, info@eapn.lv vai
tel. 29664063. Dalībnieki tiek aicināti diskusijas laikā izplatīt savus
informatīvos materiālus!

Par organizatoriem skatīt www.eapn.lv

Ar cieņu –

Laila Balga, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja

Tel. 22311545

Pēdējās izmaiņas: 08.03.2016.