Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 3–4 izsole

01.03.2016.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3–1. kab., Preiļi, rīko pirmo izsoli dzīvokļa īpašumam Celtnieku ielā 3–4, Preiļi. Īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 4, platība 48,9 m2 (pēc VZD informatīvās izdrukas), kadastra Nr. 76019002621 un kopīpašuma 4882/42847 domājamā daļa dzīvokļa īpašuma piederošā zeme un 4882/42847 domājamā daļa dzīvokļa īpašuma piederošās būves. Dzīvokļa īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā.

Īpašuma izsoles sākumcena 2600,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis — 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 1. marts plkst.10.00 un izsoles noslēguma datums 2016. gada 31. marts plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 21. martam jāiemaksā nodrošinājums 260,00 EUR tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. 

Informācija pa tālruni 29183199

 

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2016.