SIA “Latvijas Šķirnes Sēklas” piedāvājums 2016. gadam

18.02.2016.
SIA “Latvijas Šķirnes Sēklas” piedāvājums 2016. gadam cenas no 01.02.2016. ieskaitot 21% PVN Vairumtirdzniecībā *

Kultūra

Vairumtirdz.* EUR/kg

Mazumtirdz EUR/kg

Fasējums:

Maiss

Fasējums:

1 kg u.c.

Sarkanais āboliņš

4.70

4.90

5.53

Baltais āboliņš                      (fasējumā pa 0,5 kg)

7.60

4.00

8.94

                                              (fasējumā pa 0,2 kg)

 

2.00

 

Bastardāboliņš

7.10

 

8.35

Pļavas auzene      

4.20

 

4.94

Sarkanā auzene

2.60

2.80

3.06

Aitu auzene

3.60

 

4.24

Niedru auzene

2.80

 

3.29

Hibrīdā airene (Auzeņairene)

2.30

 

2.71

Ganību airene

2.30

2.50

2.71

Viengadīgā airene

1.80

 

2.12

Pļavas skarene

5.30

 

6.24

Kamolzāle

5.00

 

5.88

Timotiņš

3.20

3.30

3.76

Miežabrālis

6.50

 

7.65

Lucerna

6.10

6.50

7.18

Austrumu galega

5.80

 

6.82

Ragainie vanagnadziņi

8.00

 

9.41

Eļļas rutks

2.00

2.20

2.35

Baltais amoliņš

2.70

2.90

3.18

Esparsete

2.20

 

2.59

Facēlija                                (fasējumā pa 0,5 kg)

5.00

2.70

5.88

Maisījumi: pļaušanai     P/1

4.50

 

5.29

                                         P/2;  P/5z 

3.90

 

4.59

                                         P/3;  P/6 

4.60

 

5.41

                                         P/4

3.30

 

3.88

Ganībām                      G/1; G/2; G/3; G/4; G/5z; G6

4.20

 

4.94

Kombinētai izmant. Lauks 1; Lauks 2; Lauks 4 

4.10

 

4.82

Mauriņiem                   M/1; M/2; M/3; M/4 

4.30

4.40

5.06

                                       M/5 Stadions

5.30

 

6.24

                                      M/1 (fasēts pa 0,3 kg)

 

1.70

 

Apzaļumošanai            Ceļš 1 

3.60

 

4.24

                                       Ceļš 2

3.80

 

4.47

                                       Ceļš 4

2.90

 

3.41

                                       C/5

3.30

 

3.88

Vīķi

1.40

 

1.65

Lopbarības pupas

0.95

 

1.12

Lopbarības bietes                 (fasējumā pa 0,5 kg)

4.90

2.60

5.76

                                              (fasējumā pa 0,2 kg)

 

1.30

 

Kukurūza, maisa cena CESTER (90 000 sēklas)

82.00

 

96.47

    CODITANK (FAO190)  (0,5 ha – 50 000 sēklas)

65.00

 

76.47

    TEKNI (FAO200) (0,5 ha – 50 000 sēklas)

45.00

 

52.94

*Vairumtirdzniecība – iegādājoties preces veselā iepakojumā virs 350.00 EUR (bez PVN).   

 

Maisījumi pļaušanai:

P/1 vēlai izmantošanai, minerālaugsnēm 

sark. vēlais āboliņš      45 %

timotiņš                       55 %

P/2 vidēji agrai izmantošanai, minerālaugsnēm

sark. vid.agr. āboliņš   27  %

pļavas auzene              23 %

hibrīdā airene              23 %

timotiņš                       27 %

P/3  vid smag. augsnēm, daudzgadīgs

sark. vid.agr. āboliņš   18 %

lucerna                         27 %

timotiņš                       55 %

P/4  Divgadīgs, izmantojams sējas gadā

sark. agrais āboliņš      36 %

timotiņš                       24 %

viengadīgā airene        40 %

P/5 z siena un skābbarības gatavošanai zirgiem. 

hibrīdā airene              32 %

timotiņš                       28 %

pļavas auzene              20 %

niedru auzene              16 % 

sarkanā auzene            4  % 

P/6  Mitrām, kūdrainām augsnēm

bastardāboliņš             18 %

miežabrālis                  23 %

niedru auzene              27 %

pļavas auzene              32 %

Maisījumi kombinētai izmantošanai

Lauks 1 Vidēji agrai izmantošanai, ilggadīgs

sarkanais āboliņš         10 %

baltais āboliņš              10 %

pļavas auzene              13 %

timotiņš                       23 %

ganību airene               23 %

sarkanā auzene            13 %

pļavas skarene             8 %

Lauks 2 Nabadzīgām augsnēm, ilggadīgs

baltais āboliņš              10 %

pļavas auzene              30 %

timotiņš                       40 %

sarkanā auzene            10 %

pļavas skarene             10 %

Lauks 4 Intensīvai izmantošanai, augstražīgs

baltais āboliņš              17 %

pļavas auzene              10 %

timotiņš                       13 %

ganību airene               53 %

pļavas skarene             7 %

 

Maisījumi ganīšanai:

G/1 .Universāls

sark.vēl.āboliņš            13 %

baltais āboliņš              10 %

pļavas auzene              17 %

timotiņš                       20 %

ganību airene               20 %

sarkanā auzene            13 %

pļavas skarene             7 %

G/2 .vieglām smilšainām augsnēm

sark. vid.agr. āboliņš   10 %

baltais āboliņš              10 %

pļavas auzene              20 %

timotiņš                       17 %

sarkanā auzene            26 %

pļavas skarene             17 %

G/3 .vidēji smagām augsnēm

sark. vid.agr.āboliņš    3 %

baltais āboliņš              10 %

lucerna                         17 %

pļavas auzene              23 %

timotiņš                       17 %

ganību airene               23 %

pļavas skarene             7 %

G/4 .vid. smagām augsn. intensīvai izmantoš.

baltais āboliņš              20 %

pļavas auzene              13 %

timotiņš                       13 %

ganību airene               30 %

hibrīdā airene              24 %

G/5 z ganību ierīkošanai zirgiem  

sarkanais āboliņš         7 %

baltais āboliņš              7 %

pļavas auzene              20%

hibrīdā airene              20 %

ganību airene               20 %

timotiņš                       10 %

sarkanā auzene            10 %

pļavas skarene             6%

G/6 ganību ierīkošanai aitām  

baltais āboliņš              13 %

pļavas auzene              17 %

hibrīdā airene              13 %

timotiņš                       10 %

ganību airene               20 %

sarkanā auzene            14 %

aitu auzene                  3 % 

pļavas skarene             10 %

 

Maisījumi apzaļumošanai

M/1 – universāls dekoratīvais zāliens

M/2 – zāliens aktīvai izmantošanai

M/3 – smilšainām augsnēm, izturīgs pret noēnojumu

M/4 DekoratīvaisSmalks un skaists zāliens

M/5 Stadionssporta stadionu ierīkošanai

Ceļš 1 – Ceļa zaļo joslu apzaļumošanai

Ceļš 2 Nogāžu un grāvmalu apzaļumošanai

C/5plašu objektu un teritoriju apzaļumošanai

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2016.