Konkursā aicina veidot galda spēles par drošību internetā

22.02.2016.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) no 22. februāra līdz 1. aprīlim izsludina konkursu skolēniem, aicinot veidot galda spēļu projektus par drošību interneta vidē.

Piedaloties konkursā, tā dalībniekiem ir jāizstrādā un jānosūta VBTAI galda spēles makets un tam pievienoti skolēna izstrādāti spēles noteikumi. Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai audzēknis, sākot no 5. klases.

Konkurss organizēts, lai vairotu bērnu un jauniešu izpratni par drošību interneta vidē. Labāko darbu apbalvošana notiks 29. aprīlī, kustības “Draudzīga skola” ikgadējās konferences laikā.

Detalizētāka informācija par konkursu pieejama VBTAI tīmekļvietnē www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv

 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 

NOLIKUMS 

konkursam skolēniem galda spēles izveidošanai par drošību internetā 

1. Konkursa organizēšanas mērķis – bērnu un jauniešu izpratnes par drošību interneta vidē veicināšana.

2. Konkursa organizētājs – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

3. Konkursa uzdevums – dot iespēju skolēniem radoši izpausties, izstrādājot galda spēli par interneta lietotāju drošību, atbildību u.c. ar tiešsaistes riskiem saistītiem jautājumiem.

4. Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai audzēknis, sākot no 5. klases.

5. Tehniskās prasības:

5.1. konkursam iesūta galda spēles maketu un tam pievienotus skolēna izstrādātus spēles noteikumus (turpmāk – konkursa darbs);

5.2. galda spēles nosaukums – “Interneta drošības eksperts”. Tā vietā autors var piedāvāt arī savu variantu, kas atbilst konkursa uzdevumam;

5.3. konkursa darba izstrādāšanai var izmantot dažādas tehnikas (zīmējums, datorgrafika, fotogrāfija, jaukta tehnika u.tml.);

5.4. konkursa darbam pievieno informāciju par tā veidošanā izmantotajiem tehniskajiem paņēmieniem;

5.5.konkursa darbu iesūta elektroniski vai pa pastu;

6. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība:

6.1. konkursa darbu nosūta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai ar norādi „Konkurss par galda spēles izstrādi par drošību internetā”;

6.2. konkursa darbus nosūta uz e-pasta adresi taivo.trams@bti.gov.lv vai pasta adresi: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002;

6.3. konkursa darbam pievieno informāciju par darba autoru, norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu, klasi, izglītības iestādes adresi, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi (ja tā atšķiras no darba iesniegšanai izmantotās adreses).

7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – no 2016. gada 22. februāra līdz 2016. gada 1. aprīlim.

8. Prasības – konkursa darbā autors izveido izglītojošu, vizuāli pievilcīgu, estētisku un atraktīvu piedāvājumu galda spēles par drošību internetā izstrādāšanai maketu un izstrādā tās noteikumus. Konkursa darbam jābūt saistītam ar interneta drošības un jauniešu tematiku.

9. Kritēriji – konkursa darbus vērtēšanas komisija vērtē pēc to atbilstības konkursa mērķim un prasībām, ņemot vērā darba ideju, vizuālo noformējumu un izmantotos izteiksmes līdzekļus.

10. Vērtēšanas komisija – konkursa darbus izskata vērtēšanas komisijas locekļi – 5 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji.

11. Apbalvošana:

11.1. labāko konkursa darbu apbalvošana notiks 2016. gada 29. aprīlī konferences laikā;

11.2. galveno balvu saņems viens konkursa darbs;

11.3. vērtēšanas komisija pēc saviem ieskatiem var izvēlēties konkursa darbus, kam piešķirt veicināšanas balvas;

11.4. galvenā balva – planšetdators;

11.5. labākais konkursa darbs pilnībā vai daļēji var tikt izmantots galda spēles par drošību internetā izgatavošanai.

12. Informācija par konkursu – konkursa pieteikumu publicē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā (www.bti.gov.lv), portāla www.draugiem.lv VBTAI lapā, Uzticības tālruņa lapā www.facebook.com, kā arī citos nacionālajos, reģionālajos un interneta plašsaziņas līdzekļos. Vienlaikus informāciju par konkursiem sniedz reģionālie valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori.

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2016.