24. februārī biedrība „Preiļu Lauksaimnieku apvienība” organizē semināru gaļas liellopu audzētājiem

24.02.2016.

Stabulnieku KN, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads  

Laiks

Tēma

Lektori

11:00-11:10

Dalībnieku reģistrācija. Semināra atklāšana.

 

 

11:10-12:40

Cietstāvošu govju ēdināšanas loma teļu veselības profilaksē gaļas lopu saimniecībās. Kā un vai iespējams ietekmēt jaunpiena sastāvu un teliņa veselību jau pirms atnešanās?

Dr. Vita Zalcmane, dzīvnieku ēdināšanas speciāliste

12:40-13:10

Kafijas pauze

 

 

13:10-14:40

Atnešanās procesa organizēšana.

Jaunpiena menedžments, ieteikumi. Vel’phone – precīza dzemdību brīža noteikšanas ierīce- inovatīvs palīgs gaļas lopu saimniecībās.

Francijas un Latvijas pieredze.

Video materiāls

Dr. Vita Būde-Gaile, dzīvnieku veselības speciāliste – veterinārārste

14:40-15:00

Semināra dalībnieku diskusijas un savstarpējās pieredzes apmaiņa

 

Pēdējās izmaiņas: 24.02.2016.