Jauni sasniegumi Preiļu mūzikas un mākslas skolā Mūzikas nodaļa

17.02.2016.

Mūzikas nodaļā

2016. gads Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļas audzēkņiem un pedagogiem ir sācies ar daudz un dažādām aktivitātēm. Janvārī jau ir notikuši vairāki konkursi, kuros izdevies veiksmīgi piedalīties ar labiem un pat spīdošiem rezultātiem.

Ļoti priecājamies par mūsu Kora klasi – VII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkursā, kas notika 14. janvārī Daugavpils Mūzikas vidusskolā, Laurai Jermolovičai – I pakāpes Diploms, Laumai Zalānei un Sintijai Vojevodskai – II pakāpes Diploms, Santai Vojevodskai – III pakāpes Diploms. Trio – Laura Jermoloviča, Sintija Vojevodska un Santa Vojevodska izcīnīja I pakāpes Diplomu. Liela pateicība jāizsaka pedagogiem Edgaram Znutiņam un Zitai Nitišai, kā arī koncertmeistarei Kristinai Saulišai.

Veiksmīga izrādījās 1. klases audzēknes Alijas Ivčenko (pedagogs Svetlana Stepanova) uzstāšanās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursā.  II kārtā 20. janvārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā – Diploms par 3. vietu un iespēja piedalīties 8. februārī III kārtā Rīgā, kur viņas uzstāšanās tika atzīmēta ar Atzinību.           

31. janvārī XXI Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju konkursā (Rīgā) Klarnetes spēles 7. klases audzēknis Reinis Ķiberis tika atzinīgi novērtēts ar Diplomu par 3. vietu (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša).

Laima Sondore,
direktora vietniece Mūzikas nodaļā

Mākslas nodaļā

12. februāri Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļa sagaidīja ar satraukumu. Bija jābrauc uz Špoģu mākslas skolu, lai piedalītos Netradicionālās modes skatē – konkursā.  Ne ko daudz par šo pasākumu nezinājām, bet veselu mēnesi centīgi gatavojāmies. Vēlēšanos darboties izteica 4. klases meitenes, ko skolotāji ar prieku atbalstīja. Tērpi tika gatavoti gan mājās, gan skolā. Šim pasākumam bija atvēlēta skolas zāle. Prieks bija vērot meitenes, ar kādu azartu un centību viņas iesaistījās šajā darbā! Pašas pieskaņoja mūziku, izveidoja kolekcijas koncepciju. Skolotāji tikai mazliet pakoriģēja, ieteica, palīdzēja ar materiālu iegādi.  Kad tērpi bija gatavi, tie tika demonstrēti skolā.

Kad ieradāmies Špoģu mākslas skolā, bijām ļoti pārsteigti par notiekošā pamatīgumu. Tas bija starptautiska mēroga pasākums ar TV un sarkano paklāju! Piedalījās 16 Netradicionālās modes kolekcijas no 11 Latgales mākslas skolām un Baltkrievijas. Tērpi bija ļoti interesanti – dažādās krāsās un no visdažādākajiem materiāliem. Kolekcijas tika  dalītās divās vecuma grupās. Katrā grupā bija tikai viena 1., 2. un 3 vieta. Darbus vērtēja žūrijas komisija no Daugavpils. Mūsu pārsteigums bija neaprakstāms – mēs ieguvām 2. vietu vecākajā grupā! Kolekcijas  nosaukums ir “Latviskās pārvērtības” 

Meitenes savos tērps izmantoja latviešu etnogrāfiskās zīmes, tā pierādot, ka tādā veidā var izveidot neparastus, laikmetīgus apģērbus, un latvju zīmes tos tikai efektīgi papildina. Pie tērpu kolekcijas strādāja Alīda Anspoka, Vlada Aleksejeva, Ilga Kivleniece, Rasa Saulīte un Kristiāna Nikola Pūdža.

Priecīgs notikums bija arī gleznotājiem, kad uzzinājām, ka 3 audzēkņi – Ivans Ivanovs, Viktorija Jakovļeva un Dagnis Stikāns ir uzvarējuši Latvijas kārtā konkursā LIDICE-2016 un tagad viņu darbi aizceļo uz Čehiju. Jācer, ka arī tur mūsu audzēkņu darbi būs pamanīti.

Marianna Abricka,
Mākslas nodaļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 17.02.2016.