Uzņēmējdarbība. Preiļu novads. 2015.

12.02.2016.

Latvija ir maza ekonomika un notiekošais ģeopolitikā ļoti bremzē ekonomikas izaugsmes tempus mūsu valstī. Pagājušajā gadā spēcīgi palielinājies eksporta kritums, ko izraisīja lauksaimniecības un pārtikas rūpniecība, kurām samazinājās noieta tirgi Krievijā un NVS valstīs. Lai arī jaunus tirgus apgūt ir laikietilpīgi, piemēram, vairāki Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi uzsākuši eksporta ceļu uz tālo Ķīnu. Viņu vidū arī Preiļu vislielākais darba devēja un vislielākais eksportētājs a/s Preiļu siers.

2015.gads Latvijā un arī Preiļu novadā iezīmējās ar uzņēmumu darbības apturēšanu. Eksperti uzsver, ka tas bieži vien ir saistīts ar biznesa vides sakārtošanu, veicot kontroles un uzsākot likvidācijas procesu neaktīvajiem uzņēmumiem, tādējādi atvieglojot VID informācijas sistēmas, kam nebūs vairs jāpatērē iestādes infromācijas sistēmas resursus, uzglabājot informāciju par neaktīviem uzņēmumiem.

Pagājušajā gadā Preiļu novadā reģistrētas 15 jaunas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 4 zemnieku saimniecības (z/s) un 4 individuālie komersanti (IK) .

Savukārt, likvidēti 27 Preiļu novada uzņēmumi. Kopējais uzņēmumu skaits 2015. gadā Preiļu novadā- 714.

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs ar savām aktivitātēm un pasākumiem palīdz uzsākt, nostiprināties un attīstīties gan jaunajiem, gan esošajiem uzņēmējiem.

Pērnajā gadā tika uzsāktas regulāras pašvaldības un vietējo uzņēmēju tikšanās, kuru laikā uzņēmējiem bija iespējams iegūt informāciju  par notiekošo novadā, par plānotajiem projektiem, par uzņēmēju līdzdarbošanās iespējām. Savukārt, pašvaldībai bija iespējams uzklausīt ierosinājumus un priekšlikumus, un arī kritiku un pārmetumus. Šādas tikšanās ir ļoti nozīmīgas, lai uzņēmējs tiktu gan saklausīts, gan informēts. Tikšanās reizēs tika pieaicināti arī viesi- dažādu institūciju un iestāžu pārstāvji, kuru sniegtā informācija būtu lietderīga un izmantojama.

Arī pagājušajā gadā tika turpināta sadarbība ar Latvijas Attīstības finanšu institūciju Altum, Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāli, Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālo pārvaldi, Valsts ieņēmumu dienesta LNMA Preiļu nodaļu, Latgales uzņēmējdarbības centru, Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju, Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra Preiļu biroju, LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu, Latgales plānošanas reģionu organizējot informatīvus un izglītojošus seminārus uzņēmējiem, kā arī praktiskas mācības jaunu zināšanu un prasmju ieguvei.Tika noorganizēti 12 dažādi semināri, kopējais apmācīto skaits- 235.

85 interesentiem tika sniegtas konsultācijas par biznesa uzsākšanas iespējām, finansējuma piesaisti, telpu piemērošanu, reklāmas nozīmi un mārketinga attīstību.Vairums no viņiem reģistrēja savu saimniecisko darbību.

Sadarbībā ar Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameru, astoņiem Preiļu novada uzņēmējiem-z/s „Kalni”, SIA „Olūts”, SIA „Mango Energy Latgale”, IK „V.Tarasovs”, Čerņavska keramikas mājai, SIA „Be&Be”, SIA „Preiļu celtnieks” un Preiļu novada tūrisma informācijas centram  bija iespējams piedalīties Latgales reģionālajās uzņēmēju dienās.

   Kā uzņēmējdarbības konsultante aktīvi strādāju ar novada jauniešiem, lai iedrošinātu viņus uzsākt savu uzņēmējdarbību. Gan Preiļu novada skolu jaunatne Karjeras nedēļas ietvaros, gan lauku jaunieši LLKC rīkotajās mācībās, gan Rīgas tūrisma un  radošās  industrijas tehnikuma Preiļu filiāles audzēkņi  tika iepazīstināti ar biznesa iespējām Preiļu novadā, ar pašvaldībā un valstī pieejamajiem atbalsta instrumentiem biznesa uzsākšanā, tika runāts par rakstura īpašībām, ar kādām  jābūt apveltītam topošajam uzņēmējam un par ieguvumiem vai zaudējumiem….

Vienmēr saku– nepadoties brīžos, kad ilgstoši neiet. Savai idejai ir ļoti jātic un katra problēma ir jāatrisina, bet katrs šķērslis – jānovērš.

Jau piekto gadu tika administrēta Mazo un vidējo komersantu ( MVK) un saimnieciskās darbības veicēju (SDV)  projektu līdzfinansēšanas programma. Pērnajā gadā tika saņemti un izvērtēti  9 projektu pieteikumi, ko iesniedza Preiļu novada uzņēmēji, bet atbalstīti un īstenoti tika 8 projekti.

Sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru pieciem Preiļu novada uzņēmējiem bija iespējams piedalīties tirdzniecības misijās  Norvēģijā un Somijā.

Bet ar lielu nepacietību mazā biznesa veicēji- amatnieki, zemnieki un  mājražotāji gaida Jurģu, Zāļu, Miķeļa, Ziemassvētku tirdziņus, kā arī Lielo tirgus ielu novada svētku ietvaros. Pagājušajā gadā kā pārdevēji tirdziņos piedalījās 352 amata meistari.

Bet gada nogalē, sadarbībā ar LLKC, ar uzņēmējiem Ingunu un Aigaru Zīmeļiem un Preiļu novada domi tika  izveidots mājražotāju un amatnieku stends- OGAS KLIETS, kurā piedalījās 23 amatnieki un mājražotāji.

Pērnais gads ir bijis salīdzinoši dāsns, jo SIA”Preiļu celtnieks” saņēma Latgales reģiona uzņēmēju gada balvu nominācijā Sociāli atbildīgs uzņēmums, bet Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķīra Atzinības krusta III šķiru  a/s Preiļu siers valdes priekšsēdētājam Jāzepam Šņepstam.

Mans vēlējums visiem tiem, kuri domā, bet vēl šaubās:

Lai nonāktu tur, kur neesi nekad bijis, jāiet pa ceļu, ko nekad neesi gājis.

Lai izdodas!

Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante,
Ineta Liepniece

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2016.