Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Informācijas un komunikācijas zinātņu studiju virziena docētāji piedāvā apmeklēt Klio skolu

12.02.2016.

Sengrieķu mitoloģija liecina, ka  Urāna un Gajas meita – atmiņas dieviete Mnēmosine – Olimpa valdniekam Zevam dzemdējusi deviņas meitas – mūzas, kuru ziņā tika nodotas dažādas cilvēka radošās darbības jomas un viņa spēja atcerēties paveikto un pieredzēto:   Kalliopei (episkā dzeja), Erato (mīlas dzeja), Eitērpei (mūzika), Melpomēnei (traģēdija), Polihimnijai (himnas), Terpsihorai (dejas), Talijai (komēdija) un Urānijai (astronomija), bet Klio pārziņā tika nodota vēsture. Mūzu pienākumu sadale liecina, ka vēsturi senie grieķi uzskatīja par nozīmīgu cilvēka radošas un pārveidojošas darbības liecību, aktualizējot nepieciešamību atcerēties un zināt savas tautas pagātni. Valdīja uzskats, ka spēju atcerēties, kā arī izteikt domas runā, cilvēki saņem no Mnēmosines un savām attiecībām ar mūzām.

Kopš senseniem laikiem Klio – vēstures mūzu – visādas varas ir mēģinājušas izmantot pa savam, liekot vēstures izpratnei pakārtoties politisko vēlmju mērķiem. Lai kopīgi mācītos, palīdzētu izprast pagātnes notikumus un mūsdienu sabiedrības vēsturiskās apziņas iezīmes,  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Informācijas un komunikācijas studiju virziena docētāji – vēsturnieki –piedāvā apmeklēt Klio skolu. Nodarbības paredzētas reizi mēnesi vai nu RTA telpās, vai arī docētājiem izbraucot uz konkrētu skolu. 

Sadarbības veiksmīgākai norisei vēlams savlaicīgi pieteikt tematus, ko piedāvā docētāji.  Klio skola temati paredzēti 3 skolēnu vecuma grupām: sākumskolai (iepazīstināšana ar vēstures/kultūras vēstures būtību, virzienu daudzveidību un cilvēka lomu vēsturē), pamatskolai (vēstures palīgzinātnes, to loma vēstures pētniecībā) un vidusskolai (mūsdienu vēstures aktualitātes, vēstures un kulturoloģijas problēmjautājumi mutvārdu vēstures kontekstā), kā arī izsaka gatavību nākamajā mācību gadā palīdzēt skolotājiem rīkot zināšanu pārbaudes, pētniecisko un radošo darbu konkursus skolēniem. 

Klio skolas nodarbību temati 2016.g. februārī – maijā. Provizoriskie datumi 20. februāris, 19. marts, 23. aprīlis, 21. maijā. Sākums plkst. 10.00:

Dr. hist., asoc.profesors Vladislavs Malahovskis

 1. Bībele un pasaules vēsture
 2. Bībele un mūsdienas
 3. Islams kā reliģija
 4. Islams, bailes un Eiropa

Mg. paed., Mg. hist. lektore Inese Brīvere: 

 1. Latgaliešu (Vitebskas guberņas latviešu) ortogrāfijas problēmas pēc drukas aizlieguma (1865-1904) / 2stundas
 2. Simboli un tēli. Vēsturiskais konteksts simbolu pārmantošanā / 2 stundas
 3. Kas ir vēsturnieks? / 1 stunda/sākumskolai

Mg. paed., Mg. hist. lektore Valda Čakša:

 1. Deportācijas, to atspoguļojums politiski represēto intervijās. /2 stundas 
 2. Dzīvesstāstu pētniecība: no interviju satura uz kopsakarību izpratni / 2stundas
 3. Biogrāfiskais pārrāvums kā pieredze identitātes nepārtrauktībā/ 2 stundas
 4. Kultūru saskarsmes dzīvesstāstos/ 2 stundas

Mg. hist. vieslektors Pēteris Kivrāns

 1. Numismātika
 2. Ģenealoģija
 3. Heraldika
 4. Straģistika, faleristika, metroloģija u.c. vēstures palīgzinātnes

Pieteikšanās nodarbībām ir obligāta! Plašāka informācija: Mg. paed., Mg.hist., Valda Čakša, valda.caksa@inbox.lv, 26493004

 
Pēdējās izmaiņas: 12.02.2016.