Izskanējis vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2016” Preiļu novadā

02.03.2016.

„Tautas mūzika ir tautas valoda, tā ir dzīvesziņa, kuru katra paaudze nodod nākošajai ” – tā ir teicis Kārlis Skalbe un sekojot šim izteicienam, nu jau 10 gadus pēc kārtas vokālās mūzikas konkurss “Balsis” tiek organizēts visā Latvijā. Bērnu un jauniešu interese par vokālo mākslu un aizrautīgā akustiskā muzicēšana, kā arī pedagogu profesionālais darbs un atsaucība ir sekmējusi konkursa „Balsis” tradīcijas nostiprināšanos un apliecinājusi tā pastāvēšanas ilgtspēju.

Nu jau visus šos 10 gadus pēc kārtas arī Preiļu pavasari piesaka ne tikai dabas atmoda ar putnu balsīm, bet arī vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, kas notika 2016.gada 2.martā. Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs uz šo konkursu aicināja dziedātājus – vokālos ansambļus no Preiļu, no Vārkavas un Aglonas novadu izglītības iestādēm. Šogad konkursā piedalījās 8 vokālie ansambļi no Preiļu 1.pamatskolas, Pelēču pamatskolas, Salas pamatskolas, Priežmalas pamatskolas, Vārkavas vidusskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas un Bērnu un jauniešu centra, kopā 120 dalībnieku.

Šī gada konkursa „Balsis” mērķis ir attīstīt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas un akustiskās muzicēšanas prasmi, viņu skatuvisko pieredzi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu. Konkursa obligāts nosacījums ir dziedāt latviešu tautas dziesmu a cappella. Šogad obligātā dziesma konkursā ir a cappella unisonā un sākuma tonis ir jāuzdod ar balsi no kamertoņa. Vokālie ansambļi konkursā uzstājas akustiskā veidā, neizmantojot skaņu pastiprinošas iekārtas un pavadījumam izmantojot tikai akustisko mūzikas instrumentu.

Konkursu vērtēja Edgars Znutiņš – kordiriģents, mūzikas pedagogs, Daugavpils Universitātes Kordiriģēšanas katedras asociētais profesors un Oļegs Koļesņičenko – Preiļu Mūzikas un mākslas skolas un Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra mūzikas skolotājs, pūtēju orķestra vadītājs.

Konkursa rezultāti:

Preiļu novadā

  • Preiļu 1.pamatskolas 1.-2.klašu vokālais ansamblis, vadītāja Ilze Rožinska – I pakāpes diploms
  • Pelēču pamatskolas un Preiļu novada bērnu un jauniešu centra 1.-4.klašu vokālais ansamblis vadītājs Romualds Kairāns – II pakāpes diploms
  • Salas pamatskolas un Preiļu novada bērnu un jauniešu centra 5.-9.klašu vokālais ansamblis, vadītājs Aigars Krekels – III pakāpes diploms
  • Preiļu Valsts ģimnāzijas un  Preiļu novada bērnu un jauniešu centra jauktais vokālais ansamblis, vadītāja Ilze Rožinska – II pakāpes diploms

Vārkavas novadā

  • Vārkavas vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu vokālais ansamblis, vadītājs Romualds Kairāns – II pakāpes diploms
  • Vārkavas vidusskolas 10.-12.klašu meiteņu vokālais ansamblis, vadītājs Romualds Kairāns – I pakāpes diploms
  • Vārkavas vidusskolas 11.-12.klašu zēnu vokālais ansamblis, vadītājs Romualds Kairāns – II pakāpes diploms

Aglonas novadā

  • Priežmalas pamatskolas 5.-9.klašu vokālais ansamblis, vadītāja Ilona Bazuļeva, koncertmeistare Lilita Valaine – III pakāpes diploms

Divi kolektīvi saņēma ceļazīmes uz Latgales novada vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 2.kārtu Līvānos, Līvānu 2.vidusskolā, kas notiks šī gada 9.martā. Preiļu novadu pārstāvēs Preiļu 1.pamatskolas 1.-2.klašu vokālais ansamblis, vadītāja Ilze Rožinska, Vārkavas novadu – Vārkavas vidusskolas 10.-12.klašu meiteņu vokālais ansamblis, vadītājs Romualds Kairāns

Lai skanīgas balsis un veiksme konkursā Latgales novadā!

Anita Kolosova

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece

28641149

Fotogrāfijās: Preiļu 1.pamatskolas 1.-2.klašu ansamblis, Vārkavas vsk. 10.-12.klašu meiteņu vokālais ansamblis, visi konkursa dalībnieki, pedagogi: R.Kairāns, I.Rožinska, A.Krekels, I.Bazuļeva, L.Valaine

 

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2016.