27 . februārī Galēnos Ziemas florbola turnīrs

27.02.2016.

ZIEMAS FLORBOLA TURNĪRS 2016

NOLIKUMS

Mērķi:

 1. Veicināt iedzīvotāju interesi par sporta aktivitātēm.
 2. Popularizēt sportu kā veselīga dzīvesveida un saturīgas atpūtas līdzekli.
 3. Noskaidrot turnīra labākās komandas florbolā.

Laiks, vieta, dalības maksa:

2016. gada 27. februāris. Galēnu pamatskolas sporta zāle.

Sacensību sākums plkst. 10:00

Dalības maksa – 20 EUR

Dalībnieki:

 1. Piedalīties sacensībās var jebkura komanda, kuras dalībnieki ir amatieru līmeņa spēlētāji.
 2. Komandas sastāvs – līdz 11 dalībniekiem.

Sacensību noteikumi:

 1. Spēles notiek pēc florbola noteikumiem.
 2. Katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienā komandā.
 3. Sacensību sistēma, atkarībā no pieteikto komandu skaita, tiks noteikta sacensību dienā. (Līdz 5 komandām spēlē vienā grupā – apļa sistēma. Virs 5 komandām – apakšgrupās.)
 4. Vienādu punktu skaita gadījumā grupās tiek vērtēts:
 • punkti savstarpējās spēlēs;
 • gūto – zaudēto vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;
 • gūto – zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs;
 • tiek sista soda sitienu sērija.

Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā tiek sista soda sitienu sērija

Speciālie noteikumi:

Katrs sacensību dalībnieks personīgi uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli.

Pieteikumi:

Komandas jāpiesaka iepriekš līdz 26. februārim mutiski, norādot komandas nosaukumu un tās pārstāvja kontakttālruni Edgaram Stafeckim (tel. 28463619) VAI sacensību dienā līdz plkst. 10:00 rakstiski. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku vārdi, uzvārdi.

Apbalvošana:

Turnīra uzvarētāju komanda saņem kausu. 1. – 3. vietu ieguvēju komandu dalībniekus apbalvo ar medaļām.

Sacensību organizatori: E. Stafeckis

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.