Deputāti apstiprina Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2016. gadam

10.02.2016.

10. februāra ārkārtas domes sēdē Preiļu novada domes deputāti apstiprināja Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2016. gadam. Kopumā šajā gadā no fonda līdzekļiem paredzēti darbi 347736 eiro apmērā, no kuriem 295189 eiro ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” piešķirtā mērķdotācija novadam, bet pārējā summa (52547 eiro) ir atlikums uz šī gada 1. janvāri, kas radies pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem aizvadītā gada ziemas periodā.

Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda konsultatīvā padome ieplānojusi autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem pilsētā un pagastos šogad novirzīt 295248 eiro, no kuriem autoceļu un ielu uzturēšanas darbiem ziemā paredzēti 49248 eiro, caurteku, segumu uzturēšanai un kopšanai 233000 eiro un satiksmes organizēšanas darbiem 13000 eiro (ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana, horizontālā marķējuma – brauktuves apzīmējumu atjaunošana un luksoforu apkalpošana). Būvprojektēšanai un citiem izdevumiem paredzēti 51000 eiro, savukārt 1488 eiro atvēlēti neparedzētiem gadījumiem.

Salīdzinoši ar 2015. gadam valsts piešķirto mērķdotāciju novadam, šogad tā ir palielinājusies par 21567 eiro, līdz ar to palielinot arī novada autoceļu (ielu) fonda apjomu, kas ļaus šajā periodā turpināt realizēt ieplānotos autoceļu (ielu) infrastruktūras sakārtošanas darbus novadā.  

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 10.02.2016.