Satiksmes ierobežojumi uz novada autoceļiem

08.02.2016.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” un līdz ar nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem (pavasara šķīdonis), lai novērstu autoceļu bojājumus, no 2016. gada 8. februārauz Preiļu novada pašvaldības autoceļiem tiks uzstādītas ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums”:

Preiļu pagasta pārvaldes teritorijā;

Maļinovka – L. Pupāji – Jermaki (pusloks);
Vaivodi – Sparāni – Zemessardzes šautuve – Placinski;
Anspoki – Stolderi;
Rīgas iela – Vaivodi;
Vecliepas – Mazie Leiči.

Aizkalnes pagasta pārvaldes teritorijā:

Aizkalne – Molauka;
Aizkalne – Zapori;
Garkalni – Ročāni;
Strodopole – Novosele;
Želvi – Raudauka.

Pelēču pagasta pārvaldes teritorijā:

Arendole – Pelēči;
Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža;
Nīdermuiža – Omolka – Ārdava.

Saunas pagasta pārvaldes teritorijā:

Skuteļi – Jezufinova;
Lakauski – Viktorovka;
Betišķi – Jašore;
Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka.

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku. Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sauss saulains laiks) ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti.

Atgādinām: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem, kā arī svaigpiena pārvadājumiem; nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas; satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Valsts policija un Preiļu novada Pašvaldības policija.

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pagastu pārvaldēs.

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2016.