Godināti novada uzņēmēji un lauksaimnieki

05.02.2016.

5. februārī Preiļu novada Kultūras nama zālē norisinājās Preiļu novada domes organizētais ikgadējais pasākums – Preiļu novada Lauksaimnieku un uzņēmēju Gada balle. Pašvaldība pulcēja kopā vairāk kā 150 darbīgos novada ļaudis vienkopus, lai pateiktos uzņēmējiem un lauksaimniekiem par viņu ieguldījumu novada attīstībā un labklājības veicināšanā.

Sarīkojumu ievadīja Preiļu novada domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas uzruna, kurā pašvaldības vadītāja pateicās visiem uzņēmīgajiem, kas nodrošina darbavietas iedzīvotājiem, veicina izaugsmi un maksā nodokļus, kas ir spēcīgs novada ekonomiskās attīstības pamats. Pasākuma dalībniekus, vēlot izdošanos arī šajā gadā, uzrunāja 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis Andrejs Jermolajevs, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Preiļu klientu apkalpošanas centra vadītāja Nellija Griga, Latvijas lauku konsultāciju centra Preiļu konsultāciju biroja ekonomiste Lidija Kivleniece, SEB bankas Rēzeknes filiāles vadītājs Jānis Belkovskis un Swedbank Daugavpils filiāles vadītājs Edmunds Užens.

Aizvadītā gada lielākos nodokļu maksātājus un aktīvākos lauksaimniekus pašvaldība apbalvoja ar domes Pateicību un piemiņas dāvanu. Par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Maruta Plivda pasniedza pašvaldības Pateicības sekojošiem aizvadītā gada lielākajiem un straujāk augošajiem nodokļu maksātājiem novadā: AS “Preiļu siers” (valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts), SIA “VS Teks” (valdes loceklis Valdis Skujiņš), SIA “Agrolatgale plus” (valdes priekšsēdētājs Jānis Jaundzems), SIA “Trans SN” (valdes locekle Valentīna Nečajeva), SIA “Atvars P” (valdes loceklis Pēteris Petrovs), SIA “Zolva” (valdes locekle Anna Šņepste), SDV Aldim Pauniņam, SIA “TU Lauki” (valdes locekle Inese Šustova), SIA “Dija P” (valdes priekšsēdētāja Ņina Poplavska), SIA “PRIMO Food” (valdes locekle Olita Vilcāne), SIA “Agro Zvaigznītes” (valdes loceklis Vilis Gribusts), SIA “Preiļu celtnieks” (komercdirektors Egīls Stikāns), Preiļu kooperatīvā sabiedrība (valdes priekšsēdētājs Antons Znotiņš), SIA “Automobilists” (valdes priekšsēdētājs Igors Jakovļevs), SIA “SAU” (valdes loceklis Jānis Teilāns), SIA “VEGA P” (valdes priekšsēdētājs Viktors Solovjovs), z/s “Ozoli” (vadītājs Arnis Griboniks) un SDV Igoram Givoinam. ‘Paldies’ tika teikts arī Jeļenai un Vladimiram Mihailoviem (SIA “M&M Co”) par veiksmīgu sadarbību 1. Starptautiskā autorleļļu festivāla Preiļos organizēšanā aizvadītajā gadā.

Preiļu novada domes Pateicību par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā saņēma desmit aizvadītā gada aktīvākie saimniecību vadītāji: SDV Jānis Kokins, p/s “Nākotnes” vadītājs Uldis Putāns, z/s “Pauguru Mājas” vadītājs Jānis Kručāns, IK “SINRA-I” vadītājs Arnis Šņepsts, z/s “1 Džeriņi” vadītāja Mārīte Jonāne, z/s “Pumpuri” vadītāja Inta Pīzele, z/s “Tūmeņi” vadītājs Edgars Soldāns, z/s “Medusmuiža” vadītāja Ilze Teilāne, z/s “Kalnieši – 2” vadītājs Jānis Ugainis un z/s “Kalēji” vadītājs Jānis Klibais.

Pasākuma dalībniekus ar priekšnesumiem sveica un priecēja novada tautas mākslas kolektīvi: Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris, Preiļu novada Kultūras centra deju kopa “Talderi” un vīru vokālais ansamblis. Pēc oficiālās daļas pasākums turpinājās ar pasākuma vadītājas Antras Skuteles sarūpētām atrakcijām un balli, kuru spēlēja mūzikas grupa “Straume”.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 05.02.2016.