LU Fonda stipendijas topošajiem studentiem

08.02.2016.

12. klašu skolēni var pieteikties Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendijām studijām 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Uzmanību! Līdz 11. martam varēs pieteikties ne vien tradicionāli piedāvātajām “Ceļamaize” un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijām studijām Latvijas Universitātē, bet arī divām novadu pašvaldību stipendijām studijām jebkurā no Latvijas augstskolām. 

Ar stipendiju „Ceļamaize” LU Fonda mecenāti jau desmito gadu atbalsta talantīgus LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentus, kuriem ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba. Pagājušogad stipendija izmaksāta, pateicoties uzņēmuma “Arčers”, Annas Justīnes Čakste – Rollins un Tēvijas fonda atbalstam. 

Stipendija „Ceļamaize”

Var pretendēt: 12. klašu skolēni, kas plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātē;

Stipendijas apmērs: 2200 EUR/ akad. gadā;      

Nosacījumi saņemšanai: izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba;

Vairāk informācijas: www.fonds.lv/stipendijas/celamaize-un-mmvpetkevics-pieminas-stipendija

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija ir izveidota 2002. gadā, pateicoties LU Fonda platīna mecenātes Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs Universitātei novēlētajam īpašumam. Stipendija paredzēta topošajiem LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, kuri ir talantīgi mācībās un aktīvi sabiedriskajā dzīvē.

M.V.Petkevičs piemiņas stipendija

Var pretendēt: 12. klašu skolēni, kas plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātē;

Stipendijas apmērs: 2200 EUR/ akad. gadā;

Nosacījumi saņemšanai: nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba;

Vairāk informācijas: www.fonds.lv/stipendijas/celamaize-un-mmvpetkevics-pieminas-stipendija

Šogad no 1. februāra līdz 11. martam topošie pirmkursnieki – Salaspils vai Engures novada pašvaldībā vismaz vienu gadu deklarētie jaunieši – varēs pieteikties attiecīgā novada stipendijai studijām jebkurā no Latvijas augstskolām. Pieteikšanās Jelgavas un Saldus novada pašvaldības stipendijām notiks 2016. gada rudenī.

Novadu pašvaldību stipendijas

Var pretendēt: 12. klašu skolēni, kas plāno uzsākt studijas jebkura no Latvijas augstskolām;

Stipendijas apmērs: no 1420 EUR līdz 1600 EUR/ akad. gadā

Nosacījumi saņemšanai: vismaz vienu gadu deklarētā dzīvesvieta attiecīgā novada pašvaldības teritorijā, izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba;  

Vairāk informācijas: www.fonds.lv/stipendijas/novadu-stipendijas                   

Pieteikties stipendijām ir iespējams, aizpildot on-line pieteikuma anketu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus mājas lapā www.fonds.lv. Lai pieteiktos stipendijām, abiturienta vidējai atzīmei ir jābūt augstākai par 7,5 ballēm. M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijas pretendentiem, piesakoties stipendijai, nepieciešams pievienot arī izziņu no sociālā dienesta, kas apliecina ģimenes kopējo ienākumu līmeni vai apgrūtināto sociālo stāvokli.

Stipendiju pretendenti nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvēji, kā arī LU darbinieki.

2016./2017. akadēmiskajā gadā LU Fonds piedāvās vairāk nekā 20 dažādas mecenātu stipendijas Latvijas Universitātes un citu augstskolu studentiem. Nākamā pieteikšanās stipendijām notiks 2016.gada rudenī. Aktuālā informācija par stipendijām, pieteikšanās noteikumiem un LU Fonda stipendiātiem atrodama www.fonds.lv un www.facebook.com/LUFonds.

Bildes ziņas ilustrēšanai ir pieejamas https://failiem.lv/u/bx9jpbzz. Autors: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Informāciju sagatavoja Nataļja Kornišova, LU Fonda komunikācijas speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2016.