Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2016. gada februārī

17.02.2016.
Kārtējā 2016. gada 25. februāra novada domes sēde tiek pārcelta uz 2016. gada 26. februāri plkst. 15.00 Preiļu novada domes sēžu zālē.

Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

17. februārī

Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde

9.00

18. februārī

 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

 

15.00

19. februārī

Finanšu komitejas sēde

9.00

26. februārī

Novada domes sēde

15.00

Pēdējās izmaiņas: 17.02.2016.