Preiļu novada Sociālā dienesta īstenotais atbalsts trūcīgām, ārkārtas un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 2015. gadā

08.02.2016.

2015. gada aprīlī visā valstī tika uzsākta atbalstāmo darbību īstenošana Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. Atgādinām, ka saņemt atbalsta komplektus (pārtikas preču komplektus, higiēnas  un saimniecības preču komplektus, mācību piederumu komplektus bērniem) var trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. 2015.gadā Preiļu novada Sociālais dienests ir izsniedzis: 1920 pārtikas preču komplektus un  261 higiēnas  un saimniecības preču komplektu. Mācību piederumu komplektu/ skolas somu izsniegšana bērniem vecumā no 5-16 gadiem, uzsākta tikai 2016.gadā, kad Sabiedrības integrācijas fonds spēja nodrošināt mācību piederumu iepirkumu un tie reāli nonāca Sociālā dienestā rīcībā. Šobrīd tiek izsniegti mācību piederumu komplekti par 2015.gadā izsniegtajām Sociālā dienesta izziņām, kas apliecina atbilstību trūcīgas ģimenes/ personas statusam (2015.gadā Preiļu novada Sociālajā dienestā nav pieņemti lēmumi par ārkārtas vai krīzes situāciju ģimenē).

Lai mazinātu mērķa grupas – atbalsta komplektu saņēmēju sociālo atstumtību un veicinātu personu patstāvību savu sociālo vai ārkārtas situācijas problēmu risināšanu, Preiļu novada Sociālais dienests piedāvā personām iesaistīties dažādos izglītojošos, informatīvos pasākumos, apmeklēt Dienas centra radošās darbnīcas un atbalsta grupas, izmantot iespēju saņemt sociālo darbinieku individuālas konsultācijas. Sociālā dienesta zālē 1. stāvā 16.02.2016. no plkst. 9.00-12.00 notiks psiholoģes Natālijas Rivžas vadītā lekcija par saskarsmes jautājumiem un tās nozīmi mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Šobrīd tiek gatavots papildpasākumu plāns nākošajam periodam: no 2016.gada aprīļa līdz 2017.gada aprīlim, kurā tiks iekļautas radošās darbnīcas pieaugušajiem un skolas brīvlaikos arī bērniem, izglītojošie pasākumi un reizi trīs mēnešos tikšanās ar Sociālā dienesta pieaicināto nodarbības vadītāju/ lektoru.

Visaptverošu informāciju par projektu, atbalsta komplektiem un aktivitātēm varat iegūt mājas lapā: http://www.atbalstapakas.lv/

Aija Bizāne-Vadeiša
Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2016.