Pazeminoties gaisa temperatūrai, janvārī pieaudzis siltumenerģijas patēriņš

08.02.2016.

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumam pie AS “Latvijas Gāze” noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas 206,32 EUR par tūkstoš normālkubikmetriem kopējais siltumenerģijas tarifs šā gada janvārī Preiļos ir 54,40 EUR/MWh, informē SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdensapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs. Dabas gāzes cena un siltumenerģijas tarifs nav mainījies kopš pērnā gada septembra, tādējādi maksājumu par apkuri ietekmē tas, cik daudz siltumenerģijas patērēts. Janvāris bija auksts, tādēļ strauji pieauga siltumenerģijas patēriņš apkurei.

Vidējā maksa par siltumenerģiju – 1,962 EUR/m2 ar PVN

SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļas apkopotie dati liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, janvārī ir 1,962 EUR/m2 ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,92 EUR/m2 ar PVN. Ja apskatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējā maksa par apkuri janvārī ir šāda: Liepu ielas katlumāja – 1,872 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 2,412 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja – 2,131 EUR/m2 ar PVN.

Kā redzams, viszemākā vidējā apkures maksa par kvadrātmetru ir Liepu ielas katlu mājas teritorijā. Tas tādēļ, ka šeit septiņas mājas ir renovētas, un tajās maksa par apkuri janvāra norēķinu periodā ar PVN ir: Rēzeknes iela 36 — 0,69 EUR/m2, Rēzeknes iela 32 — 0,725 EUR/m2, Liepu iela 9 — 0,771 EUR/m2, Liepu iela 24 — 0,861 EUR/m2, Liepu iela 12 — 0,89 EUR/m2, Liepu iela 21 — 0,925 EUR/m2, Liepu iela 28 — 0,964 EUR/m2.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu specifika, ēku tehniskais stāvoklis un iedzīvotāju attieksme pret siltumenerģijas taupīšanu ir ļoti atšķirīgi, tāpēc atšķiras arī katrā mājā patērētais siltumenerģijas daudzums un maksa par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Aukstākā laikā lielāks siltumenerģijas patēriņš

Janvāra norēķinu periods bija 31 diena (no 28.12.2015. līdz 27.01.2016.). Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, šajā laika periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra bija mīnus 10,61 grāds pēc Celsija skalas. Šis bija viens no aukstākajiem janvāriem pēdējo gadu laikā, vēl tikai 2013. gada janvārī gaisa temperatūra bija mīnus 7,59 grādi pēc Celsija.

Salīdzinot ar iepriekšējo, 2015. gada decembra norēķinu periodu, siltumenerģijas patēriņš pieaudzis gandrīz divas reizes, un vidējā apkures maksa ir palielinājusies par 56,64 %.

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” prognozes liecina, ka dabas gāzes cena arī februārī saglabāsies šābrīža līmenī. Līdz ar to arī siltumenerģijas tarifs paliks nemainīgs. Apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu ietekmē laika apstākļi, un tieši šis būs noteicošais faktos tam, cik lieli būs apkures rēķini februāra norēķinu periodā.

Maksājumu par apkuri var samazināt

Gaisa temperatūra, siltumenerģijas ražošanai nepieciešamā kurināmā izmaksas, nodokļu politika – tie ir faktori, kas ietekmē apkures rēķinus un ko nav iespējams mainīt. Taču iedzīvotāji paši var kontrolēt, cik ekonomiski siltumenerģija tiek izmantota dzīvokļos un koplietošanas telpās.

Izmaksas par apkuri var samazināt, ja samazina siltumenerģijas patēriņu. Tādēļ iedzīvotājus aicinām siltumenerģiju izmantot taupīgi un racionāli — bez iemesla neatstāt atvērtus koplietošanas telpu logus un durvis, aizlīmēt savu dzīvokļu logu spraugas, lai pa tām neizplūstu siltums. Arī pazeminot temperatūru visā mājā, ir iespējams ietaupīt. Tādā gadījumā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem ir jāvienojas par temperatūras samazināšanu un savs lēmums jādara zināms SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļai.

Vairums daudzdzīvokļu māju mūsu pilsētā ir būvētas pirms vairākiem gadu desmitiem, ekspluatācijas laikā tām nav bijis veikts kapitālremonts, to iekšējie inženiertīkli un nama nesošās konstrukcijas ir stipri nolietojušās, tādēļ ēkām ir liels siltumenerģijas zudums. Vislabākais veids, kā samazināt rēķinus par apkuri tajā pašā laikā saglabājot siltuma komfortu dzīvokļos, ir mājas siltināšana. Apliecinājies, ka renovētajās mājās maksājumi par apkuri ir pat divas reizes mazāki, nekā mājās, kurās siltumenerģijas taupīšanas pasākumi nav veikti.

Tādēļ dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti aktīvāk interesēties par daudzdzīvokļu ēku siltināšanas programmu. Pilnīga ēkas renovācija ir labākais veids, kā samazināt izdevumus par apkuri. Energoefektivitātes veicināšanas pasākumi rada naudas ietaupījumu, jo komunālie maksājumi samazinās tik daudz, lai nosegtu energoefektivitātes izmaksas un radītu finanšu ietaupījumu.

Siltumenerģijas patēriņu ēkā ietekmē:

–          ja ēka ir pilnībā renovēta, tad siltumenerģijas ietaupījums ir ievērojams, taču mazāk siltumenerģijas tērē un līdz ar to mazāk par apkuri maksā arī tajās ēkās, kur veikti nelieli siltumnoturības uzlabošanas remontdarbi;
–          ēkas tehniskais stāvoklis (siltumnoturība);
–          dzīvokļu skaits ēkā;
–          iedzīvotāju paradumi (atvērti logi, vaļā atstātas kāpņu telpu durvis u.tml.);
–          āra gaisa temperatūra.

 

2015. gada janvāra apkures periods

(29.12.2014.—27.01.2015.)

2016. gada janvāra apkures periods

(28.12.2015.—27.01.2016.)

Periods par apkuri

30 dienas

31 diena

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

mīnus 2,32 Celsija grādi

mīnus 10,61 Celsija grāds

Kopējais siltumenerģijas tarifs (ar PVN 12 %)

54,97 EUR/MWh

54,40 EUR/MWh

Vidējā maksa par kvadrātmetru (ar PVN 12 %)

1,511 EUR/m2

1,962 EUR/m2

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2016.