13. un 14. aprīlī EAPN-Latvia aicina piedalīties Latvijas mājamatnieku darbu izstādē

13.04.2016.

GODĀTAIS LATVIJAS MĀJAMATNIEK!

Ar šo EAPN-Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls) laipni aicina Tevi piedalīties Latvijas mājamatnieku darbu izstādē 2016. gada 13. un 14. aprīlī Rīgā!

Izstāde paredzēta plašai auditorijai. Šo izstādi apmeklēs arī 14 speciālisti no Krievijas (Kaļiņingradas), Lietuvas (Viļņas, Paņevēžas un Šauļiem), Igaunijas (Tallinas), Polijas (Žešovas), Zviedrijas (Haparandas), Somijas (Helsinkiem) un Norvēģijas (Bergenas un Oslo). Izstādes mērķis: veicināt inovatīvas mājamatniecības attīstību un mājamatnieku sadarbību un ekonomisko nostiprināšanos Baltijas jūras reģionā.

Reģistrēšanās dalībai izstādē līdz 2016. gada 12. februārim; produkcijas veida un nepieciešamās vietas apjoma pieteikšana katram dalībniekam jāveic līdz 11. martam pa e-pastu lelde.calite@inbox.lv, tel. 24550107 vai 29664063.

Dalības maksa 10,00 eiro (kā reģistrēšanās pamatojums) par katru individuālo dalībnieku jāveic šādā kontā:

EAPN-Latvia, biedrība
Reģ. nr. 50008216821
Banka: SWEDBANK AS
Konts: LV07HABA0551037588167

Informācija par izstādes norises vietu katram reģistrētajam dalībniekam tiks paziņota līdz 2016. gada 14. martam. Katrs dalībnieks atbild par savas izstādes vietas atbilstošu noformējumu. Izstādes darbus apmeklētājiem būs iespēja iegādāties par atbilstošu ziedojumu autoram.

LAIMĪGU JAUNO GADU! www.eapn.lv

======================

JAUNUMI 
Rīga, 2015. gada 30. decembris

www.eapn.lv

Baltic Project

 

Laikā no 2014. gada 5. novembra līdz 2016. gada 30. aprīlim sadarbībā ar Krievijas (Kaļiņingradas apgabala), Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas partneriem Latvijā tiek īstenots Ziemeļu Ministru Padomes līdzfinansētais projekts „Support for Civil Society and Equality in Baltic”. Tuvāk http://www.eapn.lv/baltic_project/

10.-11. decembrī projekta koordinatore Laila Balga Šauļos piedalījās Lietuvas Multiplās sklerozes apvienības organizētajā darbnīcā, kur tikās ar Viļņas, Šauļu un Paņevēžas speciālistiem un People to People International no Bergenas, Norvēģijā, pārstāvi Olgu Gravem.

2016. gada 20.-24. janvārī paredzēta EAPN-Latvia / Sieviešu tiesību institūta 15 dalībnieku pieredzes apmaiņa Kaļiņingradā sadarbībā ar Kaļiņingradas apgabala sieviešu organizāciju. Dalībnieku pieteikšanās beigusies.

2016. gada 14.-15. aprīlī Rīgā plānota starptautiska konference ar septiņu ārvalstu (Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas) partnerorganizāciju speciālistu piedalīšanos, kā arī      13. un 14. aprīlī notiks mājamatniecības darbu izstāde. NVO aicinātas rakstiski pieteikt konferences dalībniekus līdz 2016. gada 1. aprīlim pa e-pastu lelde.calite@inbox.lv. Mājamatniecības izstādes dalībnieku reģistrācija notiks līdz 2016. gada 1. februārim pa e-pastu lelde.calite@inbox.lv (dalības maksa par vienu dalībnieku 10,00 eiro iemaksājama EAPN-Latvia bankas kontā līdz minētajam termiņam), kontakttālrunis 24550107 vai 29664063.

Pasākumi Latvijā

 

1. decembrī EAPN-Latvia valde iesniedza savas nostādnes Valsts kancelejai un Finanšu ministrijai saistībā ar VID piedāvātajiem grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā attiecībā uz saimniecisko darbību.

2. decembrī EAPN-Latvia dalīborganizāciju pārstāvji Laila Balga, Edīte Kalniņa, Baiba Giptere, Terēzija Mackare, Aivars Lasmanis, Valija Eize, Viktors Stefanovičs u.c. piedalījās Rīgas iedzīvotāju forumā „Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara”, kuru organizēja Izglītības, kultūras un sporta komiteja (priekšsēdētāja Eiženija Aldermane) un Latvijas Pilsoniskā alianse (direktore Rasma Pīpiķe).

3. decembrī EAPN-Latvia valde iesniedza savas nostādnes Latvijas Pilsoniskās alianses darba grupai saistībā ar NVO kapacitātes stiprināšanu Eiropas struktūrfondu izmantošanas uzraudzības procesā.

5. decembrī EAPN-Latvia valde iesniedza savas nostādnes Finanšu ministrijai attiecībā uz sadarbības iespēju uzlabošanu lēmumu pieņemšanas procesā.

9. decembrī Rīgā EAPN-Latvia un Klubs „Sievietes par saskaņu” (prezidente Valentīna Volodjko) sadarbībā ar Latvia Charity Bank un Rīgas aktīvo senioru aliansi (valdes priekšsēdētāja Terēzija Mackare) organizēja SKAISTO LABDARĪBAS DIENU, kurā tika atbalstītas 62 trūcīgas ģimenes ar produktu pakām, bet šo ģimeņu bērni – ar dāvanām.

EAPN-Latvia ar 2015. gada 1. augustu ir uzsākusi Sociālās uzņēmējdarbības programmu. Pieredzes apmaiņa Žešovā, Polijā, un Bavārijā, Vācijā, noritēs 2016. gada pavasarī. Pieteikties pa e-pastu lelde.calite@inbox.lv vai tel. 24550107!

EAPN-Latvia PeP programmas izvērtēšanas sanāksme un Stratēģiskās plānošanas darba grupas          2016. gada 1. sesija notiks janvārī Rīgā.

Pasākumi ārvalstīs

 

3. decembrī Briselē, Beļģijā, EAPN-Latvia eksperts Aivars Lasmanis piedalījās EUISG Task Force on Social Innovation for Social Inclusion noslēguma sanāksmē.

Ar 1. decembri EAPN-Latvia uzsākusi jauniešu (18-30 g.v.) reģistrāciju dalībai EYE (The European Youth Event), kuru organizē Eiropas Parlaments un kas notiks 2016. gada 20.-21. maijā Strasbūrā, Francijā. Interesentu pieteikšanās līdz 2016. gada 15. janvārim uz e-pastu info@eapn.lv; 10 vietas delegācijā.

Partnerība projektos

 

29. septembrī EAPN-Latvia parakstīja līgumu ar Fundacja Instytut Innowacji (Varšava, Polija) par sadarbību 2 jauniešu apmācībā ERASMUS+ projektā „The NIMBY syndrome Contact Making Seminar for Inclusion Capacity Building for Those Working in Migration & Employability”. Apmācības noritēs 2016. gadā no 6. līdz 13. martam Varšavā. Interesentu reģistrācija līdz 2016. gada 1. februārim uz e-pastu info@eapn.lv

EAPN-Latvia informatīvājā lapā, kas tiek izplatīta Latvijas nevalstiskajā sektorā un pašvaldībās, dalīborganizācijas aicinātas regulāri ievietot informāciju par savām aktivitātēm.

EAPN-Latvia uzņem savās rindās, kā arī slēdz sadarbības līgumus ar Latvijas nevalstiskajā sektorā strādājošām demokrātiskām organizācijām, kas atbalsta EAPN-Latvia mērķus un vēlas iesaistīties izvirzīto uzdevumu sasniegšanā. Biedru nauda 24,00 eiro gadā. EAPN-Latvia ir sabiedriskā labuma organizācija un pieņem ziedojumus. 

Banka:

EAPN-Latvia, biedrība

Reģ. nr. 50008216821
Adrese: Maskavas iela 265 k-1 – 20, Rīga, LV-1063

Banka: AS SWEDBANK
S.W.I.F.T.: HABALV22
Konts: LV07HABA0551037588167 

E-pasts info@eapn.lv    Tel. 22311545, 29664063

Pēdējās izmaiņas: 13.04.2016.