No amata atbrīvo Preiļu novada domes bāriņtiesas priekšsēdētāju

28.01.2016.

28. janvārī deputāti skatīja Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Andas Mihailovas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas pēc pašas vēlēšanās.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu – “dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus”, Bāriņtiesu likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktu – “bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās”, deputāti vienbalsīgi atbrīvoja Andu Mihailovu no Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas ar 2016. gada 12. februāri pēc pašas vēlēšanās.

Pašlaik Preiļu novada dome ir izsludinājusi atklātu konkursu Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam. Ar bāriņtiesas priekšsēdētāja amata galvenajiem pienākumiem, pretendentiem izvirzītajām prasībām un konkursa nolikumu var iepazīties www.preili.lv. Pretendentiem motivēto pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi līdz 12. februāra plkst. 16:00 Preiļu novada pašvaldībai, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 5. kabinetā (1. stāvā), Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lv, ar norādi „Pieteikums Preiļu pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja amata konkursam”.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.