Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludina vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu SUNS UN KAĶE

02.02.2016.

Ir aizvadīts Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gads, kad aktīvi lasījām, skatījāmies, klausījāmies, izspēlējām, izdziedājām, iestudējām dzejnieku darbus, apmeklējām viņiem veltītos pasākumus. Arī šogad aicinām veltīt uzmanību viņu daiļradei un turpināt iepazīt bagātīgo Raiņa un Aspazijas devumu.

Šoreiz vēlamies rosināt interesi par Raiņa bērnu lugām, izlasīt tās, atrast un saskatīt interesantāko tēlu, vizualizēt to un izveidot kā mākslas darbu.

Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludina vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu SUNS UN KAĶE, kas domāts bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam.

Konkursa uzdevums ir izveidot vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa lugas „Suns un kaķe” vai „Mušu ķēniņš” tēlam/-iem: 3-dimensiju darbus (individuālus un kolektīvus) dažādās tehnikās.

Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā piedalās ar vienu darbu.

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās, izstādēs, reklāmas materiālos. Darbus pēc izstādes beigām (no 01.11.2016. līdz 20.12.2016.) autori varēs paņemt Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 5. aprīlis (pasta zīmogs).

Darbs ar norādi „Vizuāli plastisko darbu konkursam SUNS UN KAĶE” iesniedzams, sūtot pa pastu. Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV 5305 vai iesniedzot Raiņa muzejā „Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku saskaņojot pa tel. 29487589

Informācija uzziņai pa tālr. 29487589 (Solvita Brūvere) vai e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Konkursa balvu sponsori: SIA „Salang – P”, keramiķi Aivars Ušpelis, Raivo Andersons, Edvīns Vincevičs.

Konkursa Nolikumu skatīt: www.memorialiemuzeji.lv

Vizuāli plastisko mākslas darbu konkursa SUNS UN KAĶE nolikums

MĒRĶI

  • Aktualizēt Raiņa daiļrades lomu mūsdienu sabiedrībā.
  • Rosināt bērnu interesi par Raiņa dramaturģiju.
  • Veicināt bērnos radošu pašizteiksmi.

ORGANIZATORI

Raiņa muzejs „Jasmuiža” (Raiņa un Aspazijas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība).

DALĪBNIEKI

Konkursā piedalās bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam (pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu skolēni, mākslas skolu audzēkņi).

NORISE

Konkursa uzdevums ir izveidot vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa lugas „Suns un kaķe” vai „Mušu ķēniņš” tēlam/-iem:

3-dimensiju darbus (individuālus un kolektīvus) dažādās tehnikās.

Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā piedalās ar vienu darbu.

Pie konkursa darba redzamā vietā jāpiestiprina datorrakstā noformēta vizītkarte: fonts – Times New Roman”; burtu lielums – 14

Vizītkartes paraugs:

„Darba nosaukums”

Autora vārds, uzvārds,

Autora vai pedagoga, skolas adrese, tālrunis, e-pasta adrese

Vecuma grupa un gadi

Izglītības iestāde

Pedagoga vārds, uzvārds

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās un izstādēs, reklāmas materiālos. Darbus pēc izstādes beigām (no 01.11.2016. līdz 20.12.2016.) varēs paņemt Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

Konkursa rezultātā tiek izveidota izstāde. Izstādes norises laiks: no 2016. gada 29. aprīļa līdz 31. oktobrim. Izstādes norises vieta: Raiņa muzejs „Jasmuiža”.

KRITĒRIJI

Konkursa darbi tiek vērtēti šādās vecuma grupās:

1. grupa – dalībnieki no 7 līdz 9 gadiem;

2. grupa – dalībnieki no 10 līdz 12 gadiem.

Vērtēšanas kritēriji

  • vizuālā darba oriģinalitāte un izteiksmīgums;
  • izvēlētās tehnikas prasmīgs lietojums;
  • atbilstība nolikumam.

LAIKS UN VIETA

Darbu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 5. aprīlis (pasta zīmogs)

Darbs ar norādi „Vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursam SUNS UN KAĶE” iesniedzams, sūtot pa pastu. Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV 5305 vai iesniedzot Raiņa muzejā „Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku saskaņojot pa tel. 29487589.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Darbus vērtēs žūrija, kurā aicināti piedalīties mākslinieki, vizuālās mākslas skolotāji, Raiņa un Aspazijas muzeja speciālisti.

Darbu vērtēšana notiek līdz 2016. gada 20. aprīlim. Konkursa rezultāti tiks publiskoti Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā www.memorialiemuzeji.lv desmit dienu laikā pēc darbu izvērtēšanas.

Informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

Tiks apbalvoti trīs labākie darbi katrā vecuma grupā.

Ja kolektīvais darbs, kuram ir vairāk par 1 autoru, tiek izvirzīts apbalvošanai,

tā autoriem tiek piešķirts viens apbalvojums.

Žūrija var piešķirt atzinības rakstus un īpašās simpātiju balvas.

Balvās: Latgales keramikas priekšmeti, suvenīri, mazā mākslinieka komplekti, grāmatas.

Balvu sponsori: SIA „Salang – P”, keramiķi Aivars Ušpelis, Edvīns Vincevičs, Raivo Andersons.

Apbalvošanas sarīkojums un godalgoto darbu izstādes atklāšana paredzēta 2016. gada 29. aprīlī Raiņa muzejā „Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā.

INFORMĀCIJA

Tālrunis: 29487589 (Solvita Brūvere); e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.