Preiļu novadā tiek aktivizēta mājražotāju un amatnieku darbība

27.01.2016.

Preiļu novada pašvaldība turpina sarunas ar vietējiem mājražotājiem un amatniekiem par tālākas sadarbības iespējām, par mājražošanas kā mazā biznesa nozares darbības aktivizēšanu novadā.

26. janvārī uzņēmīgie un aktīvie cilvēki bija sapulcējušies Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā, kur notika domu un viedokļu apmaiņa, diskusija par ilgtspējīgas tirdzniecības vietas izveidi amatnieku un mājražotāju izstrādājumiem. Visi bija vienisprātis, ka nepieciešams turpināt un attīstīt pozitīvo pērnā gada nogales pieredzi, kad mājražotājiem un amatniekiem ar pašvaldības atbalstu tika piedāvāta tirgošanās iespēja tirdzniecības centrā “Oga”. Nākošajā sanāksmē jāizlemj, kur turpmāk norisināsies tirdzniecība, un jāvienojas, vai mājražotāju izstrādājumi būs pieejami pircējiem katru dienu vai sākotnēji tikai lielāko svētku un pasākumu laikā.  

Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā Preiļu novadā tirdzniecības centrā “Oga” darbojās mājražotāju un amatnieku ražojumu un izstrādājumu stends, kur varēja iegādāties vietējo produkciju – gan pārtiku, gan dažādus amatniecības izstrādājumus. Stenda darbību organizēja Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem Ingunu un Aigaru Zīmeļiem, LLKC Preiļu nodaļu un Preiļu novada  uzņēmējdarbības centru. Vairāki meistari un lauku saimnieki tirgoties ar pārtikas un amatniecības izstrādājumiem bija ieradušies paši, citi savus ražojumus bija nodevuši tirdzniecības centra saimnieku pārziņā, kas organizēta to pārdošanu. Atsaucība šādai idejai bija pietiekoši liela – 23 uzņēmēji gan no Preiļu novada, gan kaimiņu  – Vārkavas, Aglonas, Līvānu un Riebiņu pašvaldībām, kuri attīstījuši savu mazo, bet unikālo biznesu, piedāvāja bez „e” vielām tīru pārtiku un oriģinālus amatniecības izstrādājumus.

Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante Ineta Liepniece aktīvi pavēroja, kā noris tirdzniecība, kāds ir pieprasījums. Jāsaka, ka vienpadsmit dienās, kamēr darbojās stends, varēja redzēt, ka vietējā prece ir cieņā, un pircēji labprāt to iegādājas. Gandarīti bija arī paši mājražotāji, jo pirmssvētku laikā viņu izstrādājumiem bija rasts noiets uz vietas un nevajadzēja mērot tālo ceļu uz lielākiem tirgiem.

Šobrīd notiek darbs arī pie Preiļu novada Amatnieku biedrības atjaunošanas. 27. janvārī Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā kopā bija sanākuši daži aktīvie amatnieki, lai pabeigtu biedrības dokumentu noformēšanu un iesniegtu tos Uzņēmumu reģistrā. Biedrības atjaunošanas iniciatori ir entuziasma pilni aktivizēt vietējos amatniekus, lai kopīgi piedalītos pasākumos, gadatirgos, rādītu apgūtās prasmes ciemiņiem un tūristiem, sāktu sarunas par amatu mājas izveidošanu Preiļos. Tuvākajā laikā biedrības darbs varētu sākties.   

 Šādas aktivitātes, ko atbalsta pašvaldība, sekmētu mājražotāju un amatnieku interesi attīstīt mazo biznesu gan Preiļos, gan apkārtējos novados. Tāpēc aicinām visus uzņēmīgos cilvēkus, kuri jau ražo un tos, kuri vēlas savu hobiju pārvērst nelielā biznesā, iesaistīties, nākt ar savu redzējumu par kopīgu darbošanos. Kamēr nav saņemta atbilde par Preiļu novada Amatnieku biedrības oficiālu reģistrāciju, aicinām zvanīt vai rakstīt Uzņēmējdarbības konsultantei Inetai Liepniecei, tālr. 26636243, e-pasts ineta.liepniece@preili.lv .

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 27.01.2016.