Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāde „Preiļi gleznās”

27.01.2016.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāde „Preiļi gleznās”.

Līdz 2016. gada 12. februārim Preiļu kultūras nama konferenču zālē /Raiņa bulvārī 28/.

Kolekciju „Preiļi gleznās” veido dažādu autoru aptuveni  simts mākslas darbi, kuros iemūžināts Preiļu muižas apbūves komplekss ar romantisko parku, pili, kapelu, staļļiem, sarga mājiņu un parka vārtiem, pilsētas ielas, nami, tuvākas un tālākas apkārtnes ainavas. Šie mākslas darbi galvenokārt muzejā nonākuši kā mākslinieku dāvinājumi, muzeja  organizēto  plenēru rezultātā.

Plenēru tradīcija Preiļos aizsākusies jau tālā pagātnē. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājumā atrodas darbi, kas datēti ar 1980. gadu,­­ – no plenēra, kurā piedalījušies  Rīgas Tautas tēlotājmākslas studiju dalībnieki. 1995. gadā Preiļos notika Rēzeknes Mākslas koledžas audzēkņu plenērs, bet 2002. gadā –  jauno mākslinieku vasaras praksi turpināja Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studenti. Profesionālo mākslinieku plenērus muzejs uzsāka organizēt 1998. gada vasarā. No 2005. gada par tradīciju kļuvuši rudens plenēri Preiļos un no 2010. gada – arī Riebiņos – brīdī, kad daba pierimusi pēc plaukšanas, augšanas un augļu riešanas, bet  krāsas ieguvušas pilnbriedu.  Rudens plenēros piedalās  profesionāli mākslinieki no Latgales,  Rīgas, mūsu novadnieki un no 2007. gada – arī viesi no ārvalstīm. 2015. gadā Preiļos notika pirmais Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktais mākslinieku plenērs, veltīts izcilajam novadniekam, ainavu gleznotājam.  

Organizējot plenērus,  tiek veicināta novada mākslinieku radošā darbība, jauno mākslinieku izaugsme, kā arī Preiļu novada un pilsētas atpazīstamība.  Šo profesionālo mākslas plenēru rezultātā, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājums regulāri tiek papildināts ar augstvērtīgiem mākslas darbiem. Gadu gaitā paplašinājies gan dalībnieku sastāvs, gan teritoriālās robežas glezniecisko ainavu meklējumos. Mākslinieki atzīst, ka plenērus jārīko jaukās saskarsmes dēļ, ko vienā veselumā sakausē mākslinieks, cilvēki un vide.

Izstādē eksponēti vairāku autoru darbi no muzeja krājuma mākslas kolekcijas.

Attēlā: Jānis Plivda. Parka vārti. 2005. A., e., 80×100

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.