Šķirošana ir vienīgā iespēja samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu

19.01.2016.

19. janvārī Preiļu novada pašvaldības pārstāvji apmeklēja Demenes atkritumu poligonu “Cinīši”, lai izvērtētu atkritumu apsaimniekošanas jomas attīstības tendences.

Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu, izpilddirektoru Vladimiru Ivanovu, Tehniskās daļas vecāko speciālistu Anatoliju Petrovu, domes deputātus, pagastu vadītājus, SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētāju Jāni Mūrnieku, Preiļu Valsts ģimnāzijas vides pētniekus SIA “AADSO” valdes loceklis Aivars Pudāns iepazīstināja ar atkritumu apglabāšanas poligona “Cinīši” darbu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā “Cinīši”: 20,28 eiro par katru tonnu, bet papildus tam ir jāmaksā dabas resursu nodoklis 12 eiro par tonnu plus PVN 21 %. Tātad šobrīd SIA „Preiļu saimnieks” maksā 39,06 eiro par katru uz poligonu aizvesto atkritumu tonnu. Aivars Pudāns norāda, ka tuvākā nākotnē poligonā “Cinīši” atkritumu apglabāšanas tarifu nav plānots palielināt. Taču atkritumu radītājiem, tas ir, ikvienam no mums, jārēķinās, ka atkritumu apsaimniekošanas izmaksas augs, palielinoties dabas resursu nodokļa likmei. Valdībā tiek plānots, ka no šāgada 1. jūlija dabas resursu nodoklis tiks palielināts līdz 22 eiro par tonnu, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tiek izstrādāts likumprojekts par šī nodokļa palielināšanu līdz 40 eiro par tonnu līdz 2020. gadam.

Uz poligonu aizvestie atkritumi jau tagad izmaksā dārgi, un nākotnē šīs izmaksas būs vēl lielākas, pieaugot dabas resursu nodoklim. Vienīgā izeja, kā atkritumu apsaimniekošanas izmaksas saglabāt vismaz šābrīža līmenī ir atkritumu šķirošana, jo sašķirotie atkritumi nav jāved uz poligonu un par tiem nav jāmaksā deponēšanas maksa. Atkritumu šķirošanai ar steigu ir jākļūst par primāro atkritumu apsaimniekošanas stadiju — no visiem sadzīves atkritumiem vispirms ir jāatdala otrreizējai pārstrādei derīgie, tādā veidā maksimāli samazinot poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un attiecīgi arī izmaksas. Turklāt Eiropas Savienības mērķis ir kļūt par “pārstrādājošu sabiedrību”, kas izvairās radīt atkritumus un izmanto tos kā resursu. Dalībvalstīm līdz 2020. gadam būs jāpanāk, ka 50 % sadzīves atkritumu tiek pārstrādāti. Tas nozīmē, ka šķirošanai būs jākļūst par pašsaprotamu mūsu ikdienas ieradumu.

SIA “AADSO” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons “Cinīši” Daugavpils novada Demenes pagastā strādā no 2008. gada. Poligons izbūvēts atbilstoši mūsdienu vides aizsardzības prasībām. Tā pamats izklāts ar speciālu plēvi, lai infiltrāts no atkritumiem nepiesārņotu gruntsūdeņus, kuri tiek savākti un nonāk ūdens attīrīšanas iekārtās. Lai, atkritumiem pūstot, radusies metāna gāze nepiesārņotu atmosfēru, tā nonāk gāzes savākšanas iekārtās. Plānos ietilpst izbūvēt koģenerācijas staciju, lai no uzkrātās gāzes ražotu elektroenerģiju. Pērn poligonā atklāta jaudīga atkritumu šķirošanas līnija.

Latvijā atkritumu apsaimniekošana vairāku gadu laikā ir mērķtiecīgi sakārtota, slēdzot ap 800 mazo izgāztuvju un izveidojot 11 vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apglabāšanas poligonus.  Preiļu novads ietilpst Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, tādēļ savāktos sadzīves atkritumus SIA „Preiļu saimnieks” nogādā poligonā “Cinīši”. No Dienvidlatgales pašvaldībām šeit tiek apglabātas 50 tūkstoši atkritumu tonnu gadā, un “Cinīši” ir otrs lielākais poligons Latvijā aiz Getliņiem.

Inese Šņepste, SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2016.