SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas klāstu

26.01.2016.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļai aizvadītais gads bija veiksmīgs, visiem klientiem tika nodrošināti pakalpojumi līgumos paredzētajā kārtībā un apjomā, norāda Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece.

Atkritumu nav mazāk

2015. gadā uz Demenes atkritumu poligonu “Cinīši” aizvestas 2203,28 tonnas sadzīves atkritumu, veicot 205 reisus. Apmēram tāds pats kopējais uz poligonu aizvesto sadzīves atkritumu daudzums ir bijis arī iepriekšējos gados.

 Iedzīvotāji un uzņēmumi turpina šķirot atkritumus. SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas darbības teritorijā Preiļu un Vārkavas novadā 2015. gadā visvairāk tika šķirots kartons un makulatūra, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, stikla iepakojums un plēve. Aizvadītāja gadā otrreizējai pārstrādei nodots kartons un makulatūra, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, dienasgaismas lampas, stikla iepakojums, PET pudeļu plastmasa, HDPE cietā plastmasa, plēve, kā arī alumīnija un metāla iepakojums — kopā 105,538 tonnas. Vineta Igolniece piebilst, ka pārstrādāšanai vēl nav nodota daļa no pērn savāktā kartona un stikla iepakojuma.

Akcijas un individuāla pieeja lauku iedzīvotājiem

Aizvadītajā gadā SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa rīkoja lauksaimniecībā izmantoto plēvju bezmaksas izvešanas akciju, notika ikgadējās pavasara un rudens talkas privātmājām, kuru laikā bez maksas tika izvesti atkritumi, kuriem nav piemēroti parastie sadzīves atkritumu konteineri. Dažādas akcijas, lai rosinātu arvien vairāk cilvēku pievērsties atkritumu šķirošanai, tiks rīkotas arī šogad.

Šogad Atkritumu apsaimniekošanas daļa turpinās pilnveidot un padarīt pieejamākus atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumus novada lauku teritoriju iedzīvotājiem. Līdz šim laukos atkritumu problēma nebija atrisināta, un katrs izlīdzējās, kā nu prata — ierokot tos zemē, izgāžot krūmājos vai pa kluso atvedot uz pilsētas konteineriem. Praksē ir gadījums, kad lauku iedzīvotājs vēršas SIA „Preiļu saimnieks”, lai noslēgtu līgumu par cieto sadzīves atkritumu izvešanu tāpēc, ka ar atkritumiem ir piepildīts vesels pagrabs un vairs nav padoma, kur tos likt. Atkritumu apsaimniekošanas daļa uzsver: ikvienam novada iedzīvotājam, arī attālākajos laukos, ir tiesības dzīvot kvalitatīvā, nepiesārņotā un atbilstoši mūsdienu prasībām sakārtotā vidē, un lauku viensētu iedzīvotāji tiek aicināti slēgt līgumus ar SIA „Preiļu saimnieks” par cieto sadzīves atkritumu izvešanu.

Šķirotos atkritumus pieņem bez maksas

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa atgādina, ka ikvienam iedzīvotājam ir pieejama pilnvērtīga iespēja iesaistīties dalītās atkritumu vākšanas sistēmā, un aicina izmantot šim nolūkam paredzētos dalīto atkritumu vākšanas laukumus, kur konteineros ar dzelteniem vākiem jāmet visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus), izskalotas un saplacinātas sulas un piena tetrapakas, skārdenes un konservu bundžas, šampūna un citas līdzīgas cietās plastmasas pudeles (HDPE), savukārt konteineros ar zaļiem vākiem — logu stiklu un pudeļu un burku stiklu (bet nekādā gadījumā spoguļus un balzama pudeles!). Dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti ir pieejami Preiļos, Aizkalnē un Līčos.

Ja klientam ir liels otrreizējai pārstrādei derīgu atkritumu daudzums, tad, iepriekš sazinoties ar SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļu, ir iespēja pieteikt atsevišķu atkritumu izvešanu ar SIA „Preiļu saimnieks” transportu. Visiem iedzīvotājiem ir iespēja ar savu transportu atvest otrreizējai pārstrādei derīgos atkritumus (papildus iepriekš minētajiem arī dienasgaismas lampas, lauksaimniecības ruļļu plēvi, autoriepas, baterijas) un nodot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, kur tos pieņem bez maksas. Savukārt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus katrs pats var atvest un atstāt uz rampas Mehanizatoru ielā 1, Preiļos.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa aicina cilvēkus izturēties atbildīgi pret vidi, pret savu un līdzcilvēku labklājību un veselību un ar nopietnību attiekties pret pareizu atkritumu apsaimniekošanu. Ikvienu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu jautājumu ir iespējams atrisināt videi draudzīgi! Vairāk informācijas, zvanot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tālr. 29420721.

Inese Šņepste, SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2016.