Notiek dzīvokļa īpašuma N. Rancāna ielā 4-25 elektroniskā izsole

01.02.2016.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3–1, Preiļi, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam — dzīvokļa īpašums Nr. 25 kopplatībā 29,84 m2 ar kadastra Nr. 7601 900 0552 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 2984/128377 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, pēc adreses Nikodema Rancāna iela 4-25, Preiļi, kas reģistrēts Preiļu pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4271 25.

Īpašuma izsoles sākumcena 1800,00 EUR. Izsoles solis — 100,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 1. februārī plkst. 10.00 un izsoles noslēguma datums 2016. gada 2. martā plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 21. februārim jāiemaksā nodrošinājums 180,00 EUR tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. 

Informācija pa tālruni 29183199

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

 

Pēdējās izmaiņas: 01.02.2016.