SIA “Preiļu slimnīca” atsavina tai piederošo kustamo mantu

26.01.2016.

SIA “Preiļu slimnīca” atsavina tai piederošos autoklāvus:

  • Tuttnauer 5075HS, 2007.g., nepieciešams remonts – 7000,  tai skaitā PVN
  • Tuttnauer 5075EL, 2004.g., daļēji izkomplektēts – 1500,  tai skaitā PVN

Autoklāvus iespējams apskatīt iestādes darba laikā, iepriekš sazinoties pa telefonu Nr.29559719  ar SIA “Preiļu slimnīca” atbildīgo personu, SIA valdes locekli Aleksandru Poplavski.

Interesenti var pieteikties līdz 2016.gada 8.februārim, plkst.16.00. iesniedzot iesniegumu SIA “Preiļu slimnīca” kabinetā Nr. 228, poliklīnikas ēkas II. stāvā Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads.

Gadījumā, ja uz pārdodamo kustamo mantu tiks saņemti vairāki pirkšanas iesniegumi , SIA “Preiļu slimnīca” rīkos kustamās mantas izsoli.

 

SIA “Preiļu slimnīca” atsavina tai piederošo malku, aptuveni 30-35 m3

  • Kvalitatīva malka, sagabalota pa  1m, 1m3 – 16,00 euro, tai skaitā PVN,
  • Malku iespējams apskatīt iestādes darba laikā, iepriekš sazinoties pa telefonu Nr.29559719  ar SIA “Preiļu slimnīca” atbildīgo personu, SIA valdes locekli Aleksandru Poplavski.

Interesenti var pieteikties līdz 2016.gada 8.februārim, plkst.16.00. iesniedzot iesniegumu SIA “Preiļu slimnīca” kabinetā Nr. 228, poliklīnikas ēkas II. stāvā Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads.

Gadījumā, ja uz pārdodamo kustamo mantu tiks saņemti vairāki pirkšanas iesniegumi , SIA “Preiļu slimnīca” rīkos kustamās mantas izsoli.

 

SIA “Preiļu slimnīca” atsavina tai piederošo kustāmo mantu – traktora piekabi – paštaisīta, valsts reģistrācijas numurs P3224 LT. Piekabes cena -750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi), tai skaitā PVN.

Traktora piekabi iespējams apskatīt iestādes darba laikā, iepriekš sazinoties pa telefonu Nr.29559719  ar SIA “Preiļu slimnīca” atbildīgo personu, SIA valdes locekli Aleksandru Poplavski.

Interesenti var pieteikties līdz 2016.gada 8.februārim, plkst.16.00. iesniedzot iesniegumu SIA “Preiļu slimnīca” kabinetā Nr. 228, poliklīnikas ēkas II. stāvā Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads.

Gadījumā, ja uz pārdodamo kustamo mantu tiks saņemti vairāki pirkšanas iesniegumi , SIA “Preiļu slimnīca” rīkos kustamās mantas izsoli.

 

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2016.