Preiļu novada dome izsludina atklātu konkursu Preiļu pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam

26.01.2016.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata galvenie pienākumi: 

 • vada un nodrošina Bāriņtiesas darbību atbilstoši Bāriņtiesu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 • nodrošina Bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību Pašvaldības domei pēc tās pieprasījuma;
 • pārstāv Bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
 • vada Bāriņtiesas sēdes.

 

Prasības pretendentiem uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu:  

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
 • persona, kurai ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
 • persona, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
 • pieredze vadošajā amatā ne mazāka kā 3 gadi;
 • bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze (kā priekšrocība);
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasmes darbā ar datortehniku (Word, Excel);
 • nevainojama reputācija;
 • svešvalodu zināšanas (kā priekšrocība). 

Motivēto pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi līdz 2016. gada 12. februāra plkst. 16:00 Preiļu novada pašvaldībai, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 5. kabinetā (1. stāvā), Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lv, ar norādi „Pieteikums Preiļu pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja amata konkursam”.

Konkursa nolikums – pielikumā (PDF).

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.