Aizritējušas domes vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem

11.01.2016.

No 11. janvāra līdz 18. janvārim Preiļu novada pagastos un pilsētā iedzīvotāji tika aicināti uz tikšanos ar pašvaldības vadību, domes deputātiem un speciālistiem, lai sniegtu ieskatu paveiktajos darbos 2015. gadā un uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus tekošajam – 2016. gadam – pirms pašvaldības budžeta pieņemšanas.

Sarunas ar iedzīvotājiem notika Aizkalnes pagasta Aizkalnes tautas namā, Pelēču pagasta Ārdavas saieta namā un Pelēču pagasta kultūras namā, Saunas pagasta Salas pamatskolā un Saunas tautas namā, Preiļu pagasta Līču kultūras namā un Preiļu kultūras namā. Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs prezentēja aizvadītā gada veikumu novadā, ieskicējot lielākos realizētos projektus un stāstot par plāniem un iecerēm šim gadam. Sīkāk par darbu  dažādās jomās – realizētajiem projektiem, sociālā darba aktualitātēm, darbu ar uzņēmējiem, jaunatni, aktualitātēm lauksaimniecības jomā – stāstīja pašvaldības speciālisti. Sapulcēs Aizkalnes pagastā un Preiļu pilsētā piedalījās arī bijušais domes priekšsēdētājs, tagad Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. 

Gada laikā padarīto lauku teritorijās bija apkopojuši pagastu pārvalžu vadītāji – Gunta Uzuleviča, Iveta Stašulāne, Raimonds Rubins un Preiļu pagasta saimniecības vadītājs Vitālijs Plivda. Pagastu vadītājus papildināja kultūras darba un pasākumu organizatori, pastāstot par daudzpusīgām un interesantām atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējām pagastos.

Galvenās tēmas, kas šobrīd ir aktuālas lauku teritorijās – tie ir pagastu ceļi, kurus vēl nav skārusi renovācija, apgaismojuma nepieciešamība ciematu ielās, mediķu pieejamība lauku teritorijās, kapu sakārtošana. Pelēču pagasta Ārdavas ciemata iedzīvotājiem aktuāla ir arī ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija. Pašvaldības pārstāvji šo jautājumu bija ierosinājuši jau pirms dažiem gadiem, izstrādāts tehniskais projekts, diemžēl, iedzīvotāji nebija gatavi pieņemt jaunās pakalpojuma izmaksas, kas skartu viņu maciņus pēc rekonstrukcijas. Saunas pagastā bez nosauktajiem jautājumiem iedzīvotāji interesējās par šķiroto atkritumu laukuma iekārtošanu un Priekuļu skolas nākotni.  

Tikšanās laikā Preiļu Kultūras namā ieskatu aizvadītajā gadā iesāka domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, iepazīstinot ar jaunākajiem statistikas datiem par Preiļu novadu. Preiļu novada domes deputāts, Sociālā dienesta pārstāvis Lauris Pastars bija apkopojis datus par sociālā dienesta darbu, par realizētajiem projektiem aizvadītajā gadā stāstīja Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts. Tā kā pagājušajā gadā vēl nebija pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi, bija laiks saplānot un izveidot tehniskos projektus svarīgākajiem paredzētajiem darbiem, kas mūs gaida šogad. Ar situāciju uzņēmējdarbības jomā novadā iepazīstināja Preiļu novada pašvaldības deputāte, Uzņēmējdarbības konsultāciju centra vadītāja Ineta Liepniece. Par padarīto stāstīja jauniešu darba organizatore Santa Ancāne, Kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša, Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Sigita Trūpa. Par situāciju komunālās saimniecības jomā iedzīvotājus informēja SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, bet SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Iveta Stare pastāstīja par veselības aprūpes iestādes darbu pēc valdes nomaiņas.

Iedzīvotāji, kuri vēlējās noskaidrot kādu jautājumu, pēc sapulces vai pirms kopējās sarunas griezās pie domes vadības vai speciālistiem, jo šogad, tāpat kā pērn, pirms lielās sapulces Kultūras namā iedzīvotājiem bija pieejamas vairāku speciālistu konsultācijas. Uz aktuāliem jautājumiem bija gatavi atbildēt SIA „Preiļu saimnieks”, Preiļu novada Izglītības pārvaldes, Sociālā dienesta, Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas, Pašvaldības policijas, SIA „Preiļu slimnīca” un Preiļu novada domes Attīstības daļas pārstāvji. Iedzīvotāju aktivitāte gan nebija liela, jo preilieši problēmu risināšanu neatliek uz gadskārtējo sapulci, bet ikdienā dodas uz pašvaldību, jautā, meklē risinājumu.

Arī turpmāk aicinām jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar Preiļu novada pašvaldības speciālistiem, zvanot uz konkrēto telefonu vai rakstot uz e-pastu. Pašvaldības darbinieku un iestāžu kontaktinformācija pieejama Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste  

Pēdējās izmaiņas: 11.01.2016.