Vēstis no www.ESfinanses.lv

19.01.2016.

JAUNUMI

VARAM aicina novadu pašvaldības iesniegt projektu idejas ieguldījumiem uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā
14.01.2016
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina novadu pašvaldības līdz 2016. gada 16. februārim (ieskaitot) iesniegt projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam ar mērķi veikt ieguldījumus uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras un industriālo pieslēgumu izveidei.

Līdz 4.februārim var pieteikties atbalstam lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai
15.01.2016
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos – “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”; „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim.

Izsludināts Nordplus programmas projektu konkurss
15.01.2016
Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, līdz 1. martam iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmās. Nordplus piedāvā īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.

Izsludināti projektu konkursi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Kultūra”
11.01.2016
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. No 2016.gada 4.janvāra mobilitātes programmā „Kultūra” ir atvērta pieteikšanās divos moduļos – (1) atbalsts radošiem braucieniem ar pieteikšanās termiņu līdz 2016.gada 3.februārim un (2) atbalsts mākslinieku rezidencēm ar pieteikšanās termiņu līdz 2016.gada 1.februārim.

Līdz 29.februārim aicina NVO pieteikties līdzdarbības projektu atbalstam
15.01.2016
Borisa un Ināras Teterevu fonds aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas iesniegt projektu pieteikumus, lai gūtu atbalstu mazaizsargāto līdzdarbības pasākumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai savos novados. Piedaloties konkursā, var pretendēt uz finansējumu līdz 5000 eiro. Pieteikumus var iesniegt līdz 29. februārim.

Aizdevumu garantijas komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs saņemt ALTUM līdz 2016. gada 31.maijam
15.01.2016
Šā gada 12. janvārī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums pagarināt aizdevumu garantiju piešķiršanu komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām līdz 2016. gada 31. maijam.

Izstrādāts Inovāciju motivācijas atbalsta programmas projekts
15.01.2016
Ekonomikas ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi jaunas atbalsta programmas projektu – Inovāciju motivācijas programmu, kuras mērķis ir motivēt perspektīvu ideju autorus uzsākt uzņēmējdarbību, izstrādājot inovatīvus risinājumus un uzsākot to ražošanu. Plānotais programmas īstenošanas uzsākšanas termiņš ir 2016. gada 2. ceturksnis.

PASĀKUMI

Kā pareizi rakstīt “Erasmus+” projektus? Noskaidro bezmaksas seminārā!
18.02.2016, Rīga
Speciālisti, kas ikdienā strādā ar jauniešiem un jauniešu līderiem un kuriem līdz šim nav pieredzes “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu rakstīšanā, aicināti piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā bezmaksas seminārā 2016.gada 18.februārī Rīgā. Lai pieteiktos semināram, līdz 2016. gada 8. februāra plkst. 12.00 elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē.

Jūsu Rīgas plānošanas reģions

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2016.