Preiļu novada Sociālais dienests informē

15.01.2016.

Pamatojoties uz Preiļu novada domes priekšsēdētājas M.Plivdas 16.12.2015. rīkojumu Nr.4-6/1009 tika izmaksāts materiālais pabalsts EUR 15.00 apmērā katram Preiļu novada teritorijā deklarētajam:

  1. Vientuļajam pensionāram, kuram nav likumīgo apgādnieku (bērni, laulātais);

2.  Personām ar I un II grupas invaliditāti (gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem), bērniem ar īpašām vajadzībām.

Ar 15.01.2016. ir noslēdzies apjomīgais darbs pie Preiļu novada vientuļo pensionāru un personu ar invaliditāti datu apstrādes, vienreizējā materiālā pabalsta Eur 15,00 saņemšanai. Līdz ar to jauni pabalsta saņēmēju saraksti netiek veidoti. Pēc esošajiem pabalsta saņēmēju sarakstiem pabalstu izmaksu (izbraucot uz saņēmēja dzīves vietu) plānots pabeigt 29.01.2016.

Iespējams, ka šāds materiālais pabalsts kā dāvana svētkos tiks paredzēts arī 2016.gada nogalē, tādēļ aicinām Preiļu novada iedzīvotājus visa gada garumā Preiļu novada Sociālā dienesta Sociālajiem darbiniekiem pagastos vai klientu apkalpošanas speciālistam Sociālajā dienestā Preiļos iesniegt sekojošas ziņas:

1) Esat vientuļš pensionārs, kuram nav likumīgo apgādnieku (bērni, laulātais);

2) Personām 2016.gadā iegūta I vai II grupas invaliditāte (gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem), bērniem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija noteikusi īpašo kopšanu, līdzi ņemot invaliditātes apliecību.

Veselību un panākumus 2016.gadā vēlot,
Aija Bizāne-Vadeiša
Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Pēdējās izmaiņas: 15.01.2016.