Pelēču ezerā noteikta licencētā makšķerēšana

14.01.2016.

Preiļu novada Aizkalnes pagasta Pelēču ezerā visā tā platībā notiek licencētā makšķerēšana. To organizē Preiļu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065720, adrese – Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV – 5301, tālrunis 65322766.

Licenču izplatīšanu darbdienās veic:

  • Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr.65322766, licences tiek izsniegtas darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00,
  • Preiļu novada Aizkalnes pagasta pārvalde, Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, tālr. 65329279, licences tiek izsniegtas darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00,
  • Preiļu novada Pelēču pagasta pārvalde, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320, tālr. 65326700, licences tiek izsniegtas darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.

Licences (izņemot bezmaksas licenci) var iegādāties elektroniski, papildus informācija Preiļu novada domes mājas lapas www.preili.lv sadaļā PašvaldībaSaistošie noteikumi un portālā www.epakalpojumi.lv .

Licencētā makšķerēšana Pelēču ezerā tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.574 “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” un Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi“.

Pamatojoties uz minētajiem tiesību aktiem, Preiļu novada domē 2014. gada 23. oktobrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2014/14.

Pēdējās izmaiņas: 14.01.2016.