Siltuma maksājumi daudzdzīvokļu mājās decembrī Preiļos

10.01.2016.

Pagājušā gada decembrī AS “Latvijas Gāze” noteiktā dabas gāzes tirdzniecības cena ir 206,32 EUR par tūkstoš kubikmetriem gāzes, un atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumam pie šādas dabas gāzes cenas kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos ir 54,40 EUR/MWh (bez PVN). 

Vidējā maksa par siltumenerģiju – 1,131 EUR/m2

SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdensapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, decembrī ir 1,131 EUR/m2 ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,21 EUR/m2 ar PVN. Ja apskatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējā maksa par apkuri decembrī ir šāda: Liepu ielas katlumāja — 1,067 EUR/m2, Pils ielas katlumāja — 1,425 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja — 1,25 EUR/m2 ar PVN. 

Siltumenerģijas patēriņš pieaug

Maksa par viena kvadrātmetra apkuri dažādās mājās atšķiras, jo tā atkarīga ne tikai siltumenerģijas tarifa, bet arī no siltumenerģijas patēriņa, ko ietekmē gan āra gaisa temperatūra, gan mājas tehniskais stāvoklis un iedzīvotāju paradumi. Decembra norēķinu periodā apkurei Preiļos patērēts par 18,4 % vairāk siltumenerģijas nekā novembra norēķinu periodā, un, salīdzinot ar novembra norēķinu periodu, vidējā maksa par apkurināmās platības kvadrātmetru ir par 17,6 % lielāka.

Decembra norēķinu periods par apkuri bija 31 diena (no 27.11.2015. līdz 27.12.2015.). Šajā periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra bija plus 3,13 Celsija grādi — tātad temperatūra bija par plus 5,48 Celsija grādiem siltāka nekā 2014. gada decembra norēķinu periodā (skat. tabulu). Siltāka gaisa temperatūra ir viens no galvenajiem faktoriem, kādēļ vidējā maksa par apkuri 2015. gada decembrī ir par 27,7 % zemāka nekā tā bija gadu iepriekš. 

Apkures maksa siltinātās mājās

Par apkuri vismazāk maksā renovēto māju iedzīvotāji, taču maksājumi par apkuri ir zemāki arī tajās mājās, kurās, lai dārgo siltumu nelaistu vējā, iedzīvotāji kopā ar māju vecākajiem veikuši dažādus siltumenerģijas taupīšanas pasākumus, sakārtojot ēku durvis un logus, noblīvējot bēniņu lūkas, iestiklojot pagraba logus un atbilstoši ieregulējot siltummezglus. Taupīga patērētāju attieksme pret siltumenerģijas patēriņu pozitīvi atspoguļojas ikmēneša rēķinos. SIA „Preiļu saimnieks”, izprotot iedzīvotāju materiālās iespējas, pateicas visiem klientiem, kuri laikus veic komunālos maksājumus! 

Inese Šņepste, SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

2014. gada decembra apkures periods

(28.11.2014.—28.12.2014.)

2015. gada decembra apkures periods

(27.11.2015.—27.12.2015.)

Decembra periods par apkuri

31 diena

31 diena

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

mīnus 2,35 Celsija grādi

plus 3,13 Celsija grādi

Kopējais siltumenerģijas tarifs (ar PVN 12 %)

55,03 EUR/MWh

54,40 EUR/MWh

Vidējā maksa par kvadrātmetru (ar PVN 12 %)

1,565 EUR/m2

1,131 EUR/m2 

*renovētās mājas

Pēdējās izmaiņas: 10.01.2016.