Preiļos apbalvoti aizvadītā gada labākie jaunie pedagogi

07.01.2016.

7. janvārī tika apbalvotas Swedbank Finanšu centra “Daugavpils” sadarbībā ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi organizētā konkursa “Jaunais skolotājs Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadā 2015” laureātes. Šogad par konkursa uzvarētājām tika sauktas – Katrīna Tarasova (Preiļu Valsts ģimnāzija) un Irita Vaivode (Salas pamatskola).

Pasākumā pedagogus sveica Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis un Swedbank Finanšu centrs “Daugavpils” biznesa klientu apkalpošanas menedžere Eva Agafonova. Savā uzrunā Andrejs Zagorskis uzsvēra pedagoga darba svarīgumu, pateicās klātesošo skolu direktoriem par veiksmīgi un ražīgi aizvadīto gadu, kā arī izteica atzinību skolām, kuras saskatīja savos jaunajos pedagogos labās dotības un izvirzīja speciālistus uz apbalvojumu. Eva Agafonova klātesošos uzrunāja: “Izglītība ir Latvijas ceļš uz izaugsmi, tāpēc ir patiess prieks par radošiem skolotājiem, kuri savos audzēkņos rada vēlmi sekot un darboties līdzi, atklājot viņu talantus un virzot tos uz profesijas izvēli”.  

Pateicībā par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā konkursa finālistēm tika pasniegtas Swedbank pateicības un dāvanu kartes 100 eiro vērtībā, kā arī Preiļu novada Izglītības pārvaldes Atzinības raksti. Pateicības rakstus saņēma arī jauno skolotāju pārstāvēto izglītības iestāžu direktores – Ligita Pauniņa un Valentīna Liniņa.

Katrīna Tarasova Preiļu Valsts ģimnāzijā par matemātikas skolotāju strādā jau 8. gadu, un uzskata, ka būt par skolotāju bija ierakstīts viņas gēnos, jo arī viņas mamma ir šī paša mācību priekšmeta skolotāja. Atminoties par darba gaitas uzsākšanu, viņa saka, ka visgrūtākais esot bijis pierādīt lielajiem desmitklasniekiem, ka Katrīna nav viņu vienaudze, bet gan skolotāja. Iejusties vidē palīdzējis pretimnākošais ģimnāzijas kolektīvs. Katrīna uzskata, ka labam skolotājam ir jāpiemīt teicamām zināšanām un mērķtiecībai, kā arī jāsaprot savi skolēni un jāspēj iejusties laikam līdzi.

Irita Vaivode par sākumskolas skolotāju Salas pamatskolā sāka strādāt uzreiz pēc augstskolas absolvēšanas, un šis jau ir sestais gads pedagoģes amatā. Irita stāsta, ka skolā ir ļoti saliedēts kolektīvs, kas neliedza padomus pirmajos darba gados, palīdzēja un atbalstīja. Sākumā gan esot bijis grūti uztvert kolēģus par kolēģiem, jo, kā šīs skolas absolvente, viņa tos asociēja kā savus skolotājus. Irita apgalvo, ka skolotājam ir jāmīl bērni un darbs – uz darbu jāiet ar prieku un viss ir jādara no sirds, tikai tad sanāk labs rezultāts.

Konkursa mērķis bija noteikt divus izcilākos jaunos skolotājus, kuri aizvadījuši pedagoģiskajā darbā ne vairāk kā desmit darba gadus, motivēt pieredzējušos skolotājus iesaistīties jauno skolotāju un savas izglītības iestādes vērtēšanā, kā arī paaugstināt skolotāja profesijas prestižu. Katra Preilu novada Izglītības pārvaldes pārraudzībā esošā izglītības iestāde dalībai konkursā varēja pieteikt vienu pedagogu, iesniedzot pieteikumu un īsu videofilmu par pretendentu.

Apsveicam un lepojamies ar balvu saņēmējām! Lai izdodas sasniegt vēl augstākas virsotnes un lai gandarījums par labi padarīto piepilda ikdienu!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 07.01.2016.