Preiļu rajona partnerība ir izstrādājusi un iesniegusi Zemkopības ministrijā uz apstiprināšanu jauno Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju

07.01.2016.

Preiļu rajona partnerība gada nogalē ir izstrādājusi un iesniegusi Zemkopības ministrijā uz apstiprināšanu jauno Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju. 

Tas vēl nav apstiprināts un iespējams, ka šim dokumentam tiks veiktas izmaiņas, bet  lai iedzīvotāji varētu ar šo dokumentu iepazīties publicējam to novada mājas lapā (PDF)

biedrības “Preiļu rajona partnerība”
koordinatore Valija Vaivode
kontakttālrunis:26164819

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.