Izsludināts mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2016”

17.03.2016.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.


Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

– lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;

– sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;

– sporta aktivitātes un pasākumi;

– teritorijas izpētes aktivitātes (piem. novada pagasta dažādu interesantu objektu fotografēšana, aprakstu veidošana, ceļojošo izstāžu organizēšana);

– kultūras pasākumi;

– izglītības un informācijas pasākumi;

– seno amatu un prasmju apgūšana.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2016. gada 21. marta līdz 2016. gada 22. aprīlim.

 

Projekta iesniedzējiem noderīgi materiāli:

http://vlpf.lv/izsludinam-mazo-grantu-projektu-konkursu-iedzivotaji-veido-savu-vidi-2016

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.