Deputāti pagarina sadarbības līgumu ar Riebiņu novadu tūrisma jomā

04.01.2016.

Domes sēdē deputāti nobalsoja par sadarbības līguma pagarināšanu uz nākamo gadu starp Preiļu novada domi un Riebiņu novada pašvaldību tūrisma jomā. Līgums, kuru akceptējusi arī Riebiņu novada dome, nosaka, ka abas pašvaldības nodrošinās vienota Tūrisma informācijas centra (TIC) darbību arī 2016. gadā, jo sadarbības pieredze un statistika par 2015. gadu liecina, ka sadarbība tūrisma jomā ir veiksmīga.

Aizvadītajā gadā kopumā Preiļu novada apskates objektos tūristu skaits palielinājās par 10%, bet Riebiņu novadā – par 30%. Kā vēsta Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve Iveta Šņepste, veicinošie faktori bija kopējā darbībā izveidota jauna tūrisma mājaslapa www.visitpreili.lv (www.visitriebini.lv), tūrisma kioska un mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana, divu jauno tūrisma bukletu iespiešana, vairākas publikācijas presē, TIC darbības uzsākšana sociālajos tīklos Facebook un Twitter. Preiļu un Riebiņu novadā nedaudz pieaudzis arī ārvalstu tūristu skaits. Lielākie mūsu tūrisma ārvalstu tirgi joprojām ir kaimiņvalstis, bet pieaudzis apmeklētāju skaits arī no Skandināvijas valstīm, Vācijas, Nīderlandes, Polijas.

Preiļu un Riebiņu novada TIC darbinieki piedalījušies starptautiskās izstādēs Rīgā, Amsterdamā, Viļņā, Minskā, Varšavā, uz „Tallink” prāmja Latvijas dienās patriotiskajā nedēļā ceļā Rīga-Stokholma-Rīga, kā arī Latgales dienās Sanktpēterburgā. Nākošgad plānota tieša dalība Rīgas, Viļņas, Amsterdamas un Minhenes starptautiskajās tūrisma izstādēs, kā arī Latgales dienās Sanktpēterburgā. Tāpat tiks turpināts darbs pie mājaslapas pilnveides, jaunu izdales materiālu izveidošanas un tūrisma attīstību veicinošu projektu īstenošanā.

Kopīgs Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas centrs darbojas jau divus gadus. Tā mērķis ir attīstīt un veicināt tūrismu abu pašvaldību administratīvajās teritorijās, īstenojot abiem novadiem vienotu tūrisma politiku, izstrādājot vienotus tūrisma nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, kopīgi izveidotu tūrisma objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību, koordinēt tūrisma pakalpojumu sniegšanu abu novadu iedzīvotājiem un viesiem, vienlaicīgi rūpējoties par kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, vides saglabāšanu ar tūrismu saistītajās abu novadu teritorijās.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 04.01.2016.