Preiļu novada dome pieņēmusi lēmumu dzēst NĪN parādu SIA “RBKK 1” un z/s “Pūdži”

04.01.2016.

Preiļu novada dome 2015. gada 18. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 19 §6, pamatojoties uz likuma  „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, dzēst:

–        “RBKK 1” SIA, reģistrācijas Nr. 41503016767, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 11 507,23 (tai skaitā pamatparāds – EUR 8615,90, nokavējuma nauda EUR 2891,33) par ēku īpašumu Daugavpils ielā 64, Preiļos, Preiļu novadā par laika periodu no 2001.gada līdz 2010.gada 1.augustam;

–       z/s “Pūdži”, reģistrācijas Nr. 41501012915, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 522,90 (tai skaitā pamatparāds – EUR 410,02, nokavējuma nauda EUR 112,88 ) par īpašumu “Vairogi” Saunas pagastā, Preiļu novadā par laika periodu no 2004.gada līdz 2013.gada 10.jūnijam.

Sanita Līkais – Ivdre
Nodokļu (nodevu) administratore
Preiļu novada dome
t.65307325

Pēdējās izmaiņas: 04.01.2016.