No amata atbrīvo Preiļu novada Sociālā dienesta vadītāju

18.12.2015.

18. decembrī, kārtējā Preiļu novada domes sēdē deputāti ar balsu vairākumu atbrīvoja no ieņemamā amata Preiļu novada Sociālā dienesta vadītāju Diānu Vucāni.

Domes deputāti pašvaldībā pieejamo informāciju par Sociālā dienesta vadītājas pārkāpumiem bija skatījuši jau sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. Deputāti ņēma vērā to, ka Sociālā dienesta vadītājas Diānas Vucānes pieļautie darba līguma un amata apraksta noteikto pienākumu pārkāpumi bija būtiski un negatīvi iespaidoja pašvaldības tēlu sociālās palīdzības sniegšanas jomā, kā arī ietekmēja sociālā dienesta sniegto pakalpojumu kvalitāti, klientu apkalpošanas kultūru un attieksmi pret cilvēkiem.  

Preiļu novada domē tika saņemta arī Latvijas Republikas Labklājības ministrijas vēstule, kurā bija lūgts izvērtēt Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājas rīcību un profesionālās darbības atbilstību, īstenojot Sociālajam dienestam noteiktos mērķus un uzdevumus un ņemot vērā noteiktās tiesības. Vēstulē tika pausts lūgums sniegt viedokli par vadītājas atbilstību ieņemamajam amatam. Šī gada 27. oktobrī ar domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas rīkojumu domē tika izveidota dienesta pārbaudes komisija, kura 17. novembra pārbaudes aktā norādīja par konstatētajiem pārkāpumiem Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājas darbībās.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 18.12.2015.