Lauku tīkls jaunumi 2015-12-15

15.12.2015.

Laukutikls jaunumi 2015-12-15

Raimonda Ribikauska – lauku uzņēmēju iedrošinātāja

Atzinības Krusta kavaliere. Tik lepni nu var uzrunāt LLKC Dobeles nodaļas konsultanti Raimondu Ribikausku. Apbalvojumu par uzņēmējdarbības attīstīšanu lauku reģionos valsts svētkos, 18. novembrī, Raimondai pasniedza Valsts prezidents Raimonds Vējonis….

Novērtē pārtikas ražošanas tradīcijas Latvijā

Novembrī Latvijā ieradās pārstāvji no Igaunijas, lai iepazītos ar Latvijas nacionālajiem produktiem un pārtikas ražošanas tradīcijām. Braucienā piedalījās desmit dažādu Igaunijas organizāciju pārstāvji, to starpā Zemkopības ministrijas pārstāve, vietējo rīcības grupu pārstāvji u. c. Īpaša…

No sparģeļiem un zemenēm līdz cilvēku izklaidēšanai

Bušmaņu un Vinkelmaņu saimniecībā Vācijā cilvēkiem piedāvā ne tikai sezonas augļus un dārzeņus, bet arī plašas izklaides iespējas visu gadu….

Pasniegtas pirmās balvas zivsaimniecībā – “Lielais loms”

Zivsaimniecība līdz šim bijusi teju vienīgā tautsaimniecības nozare, kurai nebija savas gada balvas, ko pasniegt labākajiem darbiniekiem. Šogad viss mainījās. Pēc Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) ierosinājuma, Zemkopības ministrija izsludināja pieteikšanos balvai “Lielais…

Zivsaimniecībā joprojām ir izaugsmes iespējas

Novembra beigās Ādažos notika Zemkopības ministrijas (ZM) un LLKC Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīkotā konference “Zivsaimniecības nozares attīstība, iespējas 2015.–2020. gadā”. Lai gan zivsaimniecības nozares ieguldījums valsts tautsaimniecībā nav liels – aptuveni 1% no iekšzemes…

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla ieguldījums piekrastes teritoriju attīstībā

LLKC Talsu nodaļa…

„Kaltene VM” – gardēžu iecienīts zivju salātu zīmols

Rojas novada piejūras ciems Kaltene daudziem pazīstams ar lieliem laukakmeņiem klāto piekrasti un senām zvejnieku aroda tradīcijām. Šobrīd tradīcijas mūsdienu gaumē veiksmīgi turpina uzņēmums „Kaltene VM”, kas specializējies zivju kulinārijas produkcijas ražošanā un gardēžiem pazīstams ar…

Polijas pieredze piekrastes teritoriju attīstības un darbības dažādošanā

LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls novembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Poliju. Tā mērķis bija iepazīties ar piekrastes zvejnieku pieredzi un problēmām, kuras ir aktuālas gan Latvijas, gan Polijas piekrastes zvejniekiem, piemēram, roņu nodarītais kaitējums zvejas rīkiem un lomam….

Vērtē zaļināšanas prasību izpildi

EK institūcijas 2016. gada sākumā izvērtēs tiešmaksājumu un zaļināšanas pasākumu ieviešanas rezultātus dalībvalstīs un pēc tam sniegs priekšlikumus sistēmas vienkāršošanai. Zaļināšanas prasību izpilde un problēmas apspriestas novembrī notikušajā COPA–COGECA un Eiropas Komisijas darba grupā …

Pieprasījums pēc aitu gaļas augs mēreni

Aitu skaits ES valstīs tuvāko divu gadu laikā būs stabils, ar kopumā nebūtisku pieaugumu, bet kazu skaits gaļai un kazu gaļas ražošanas apjoms ES nedaudz samazināsies. Par to spriests COPA–COGECA un EK prognozēšanas darba grupā “Aitas un kazas”, kurā kā eksperts no Latvijas piedalījās…

Cerības uz piena tirgus atdzīvošanos

Lai arī ES valstīs piena iepirkuma cenas ir zemas – praktiski visur zem pašizmaksas, tās ir stabilizējušās, daudzviet notikuši pat nelieli cenu kāpumi. Par piena tirgus situāciju spriests kārtējā COPA–COGECA Piena darba grupas sanāksmē, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku…

Lauku Lapa Nr. 12 (129)

Iznākusi 2015. gada decembra „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas:…

Zivju Lapa Nr. 4 (30)

Iznākusi 2015. gada decembra „Zivju Lapa”. Tās galvenās tēmas:…

Lauku tīkls jaunumi (reizi dienā)

 

Pēdējās izmaiņas: 15.12.2015.