Informācija par pabalstiem Preiļu novada vientuļajiem pensionāriem, personām ar invaliditāti, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām

21.12.2015.

Pamatojoties uz Preiļu novada domes priekšsēdētājas M.Plivdas 16.12.2015. rīkojumu Nr.4-6/1009 tiek izmaksāts materiālais pabalsts EUR 15.00 apmērā katram Preiļu novada teritorijā deklarētajam:

  1. Vientuļajam pensionāram, kuram nav likumīgo apgādnieku (bērni, laulātais) – izmaksa tiek uzsākta ar 21.12.2015. plkst. 10.00
  2. Personām ar I un II grupas invaliditāti (gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem), bērniem ar īpašām vajadzībām – izmaksa tiek uzsākta ar 28.12.2015. plkst. 10.00

Preiļu pagastā un Preiļu pilsētā deklarētās personas šos pabalstus var saņemt Preiļos Sociālā dienesta kasē, pārējie Preiļu novada iedzīvotāji šos pabalstus saņems tuvāk savai dzīvesvietai – attiecīgajā pagasta pārvaldē.

Personas, kurām invaliditāte piešķirta 2015.gadā, lūdzam griezties Preiļu novada Sociālajā dienestā 1. stāvā 4. kabinetā, līdzi ņemot invaliditātes apliecību.

Aija Bizāne-Vadeiša
Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Pēdējās izmaiņas: 21.12.2015.