Maksājums par atkritumu izvešanu jāveic līdz pārskata mēneša beigām

15.12.2015.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa saviem klientiem atgādina norēķinu kārtību: par atkritumu izvešanu jānorēķinās līdz katra mēneša beigām. Ja maksājums tiek kavēts, tad tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

Ja trīs mēnešus pēc kārtas netiek veikti maksājumi, SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgs Irēna Rancāne var izsūtīt pirmstiesas brīdinājumu, kurā lūdz uzkrāto parādu un līgumsodu (ja tāds ir) nomaksāt viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšana. Ja arī tad netiek ievērots nomaksas termiņš, tad SIA „Preiļu saimnieks” var celt tiesā prasības pieteikumu par parāda un līgumsoda piedziņu.

Par atkritumu izvešanu var norēķināties:

–          pagastu pārvalžu kasēs:

  • kasē Aizkalnes pagasta pārvaldē, Raiņa ielā 5, katru darba dienu no plkst. 12.00 līdz 13.00;
  • kasē Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 9, Prīkuļos, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.30 līdz 13.00);
  • Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu ielā 6, Pelēčos, darba laikā pieņem maksājumus par atkritumu izvešanu, kā arī slēdz līgumus.

–          SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.30 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 14.00), tālr. 65381382 vai 26345495, e-pasts: namu.parvalde@preili.lv;

–          saņemot rēķinu savā e-pastā un pēc tam norēķinoties internetbankā. Norēķinu konts: AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X026, konts: LV30UNLA0026000609608. SIA “Preiļu saimnieks” reģistrācijas Nr. 47703001720.

Maksājot internetbankā, obligāti norādiet sava rēķina numuru un precīzu adresi!

Pēdējās izmaiņas: 15.12.2015.